Dla miłośników Wrocławia

DLA MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA

Zwykle swoją fascynacją Wrocławiem dzielimy się z turystami, ale niezwykłość tego miejsca ukazujemy również mieszkańcom Wrocławia, kiedy to odkrywamy tajniki wrocławskich zabytków, zespołów architektury, osiedli, fragmentów przestrzeni miejskiej. W zgodzie z ideą Stowarzyszenia „Zakochaj się w Polsce” w ramach upowszechniania wiedzy o Wrocławiu i o Dolnym Śląsku prowadzimy spacery, przygotowujemy trasy tematyczne, wykłady popularno-naukowe wraz z pokazami multimedialnymi, realizujemy projekty miejskie, organizujemy konferencje. Znane Wrocławianom działania kieruję uwagę na treści często niedostrzegane i niezauważane na co dzień, przez co spotkania cieszą się zainteresowaniem i popularnością.

WYDARZENIA DLA WROCŁAWIAN PODEJMOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE

 1. Cykl spotkań popularno-naukowych – mikrogranty Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 pod hasłem „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej  na przykładzie wybranych zespołów architektonicznych – Ład przestrzeni urbanistycznej Wrocławia” – cykl  spacerów przybliżających ideę rewitalizacji, kierunki zmian i przykłady realizacji –  w ramach środków Mikrogranty ESK Wrocław 2016; Projekt dotyczył zmian zachodzących we wrocławskiej przestrzeni urbanistycznej, zagospodarowaniu przestrzeni objętej rewitalizacją, kształtowaniu nowych funkcji, jaki i rozwoju takich obszarów.
 2. Cykl wykładów popularno-naukowych Osiedla Wrocławia – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 2018-2019, wybrane Filie;
 3. Rola Ambasadorów Turystycznych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016;
 4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Wrocławia Kierunki zmian – wykład z prezentacją) w ramach Wszechnicy Wiedzy o Wrocławiu – inicjatywa Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Towarzystwo Miłośników Wrocławia;
 5. Konferencje Przedmieścia Wrocławia: Oławskie, Odrzańskie, Piaskowe, Mikołajskie, Świdnickie – prezentacje, wystąpienia, teksty naukowe – Muzeum Miejskie Wrocławia;
 6. Wrocławski modernizm – spacery tematyczne, konferencja, wykłady – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów;
 7. Publikacje: Monografia osiedla Pawłowice; Kaplica Hochberga we Wrocławiu – Wskrzeszone arcydzieło baroku; Collegium Clericorum na Ostrowie Tumskim; psie Pole – miasto którego nie ma; Krajobraz kulturowy Równiny Wrocławskiej a urbanistyka i ruralistyka Dolnego Śląska i inne;
 8. Publikacje z zakresu charakterystyki walorów kulturowych, architektury, historii sztuki Wrocławia i Dolnego Śląska
 9. Popularyzowanie wiedzy o Wrocławiu – Letnie spacery z przewodnikiem Koło Przewodników Miejskich PTTK, Noce Kościołów, Dni Wrocławia,  Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku.
 10. Architektura Wrocławia – cykl wykładów i spacerów – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
 11. Organizacja i nadzór merytoryczny konferencji „Meandry modernizmu” postmodernizm, podsumowanie cyklu Wrocław 2020
 12. Wycieczki szkoleniowe dla kandydatów na przewodników
 13. Współpraca z Fundacją OnWater.pl w ramach edukacji dotyczącej Wrocławskiego Węzła Wodnego, miejsca Odry w krajobrazie miasta, rozwoju Wrocławia dzięki położeniu w widłach Odry i jej dopływów:
 • cykl spacerów o tematyce odrzańskiej w ramach projektu „Szkoła w mieście” i działania podejmowane w OdraCentrum (edukacja przyrodnicza oraz popularyzacja Wrocławia i jego związku – współistnienia z Odrą)
 • spacery Wrocławski Węzeł Wodny dla dorosłych
 1. Spacery tematyczne dla dzieci na obszarze Wrocławia.