Dla miłośników Wrocławia

DLA MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA

Zwykle swoją fascynacją Wrocławiem dzielimy się z turystami, ale niezwykłość tego miejsca ukazujemy również mieszkańcom Wrocławia, kiedy to odkrywamy tajniki wrocławskich zabytków, zespołów architektury, osiedli, fragmentów przestrzeni miejskiej. W zgodzie z ideą Stowarzyszenia „Zakochaj się w Polsce” w ramach upowszechniania wiedzy o Wrocławiu i o Dolnym Śląsku prowadzimy spacery, przygotowujemy trasy tematyczne, wykłady popularno-naukowe wraz z pokazami multimedialnymi, realizujemy projekty miejskie, organizujemy konferencje. Znane Wrocławianom działania kieruję uwagę na treści często niedostrzegane i niezauważane na co dzień, przez co spotkania cieszą się zainteresowaniem i popularnością.

DOŚWIADCZENIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH ZAŁOŻEŃ STATUTOWYCH ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

DOROŚLI

 1. Wycieczki krajoznawcze dla miłośników – pasjonatów Polski i regionu realizowane jeszcze przed utworzeniem stowarzyszenia, oferta o charakterze popularnym wynikające z podstawowych działań statutowych;
 1. Cykl spotkań popularnonaukowych – mikrogranty Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 pod hasłem „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej na przykładzie wybranych zespołów architektonicznych – Ład przestrzeni urbanistycznej Wrocławia” – cykl spacerów przybliżających ideę rewitalizacji, kierunki zmian i przykłady realizacji – w ramach środków Mikrogranty ESK Wrocław 2016. Projekt dotyczył zmian zachodzących we wrocławskiej przestrzeni urbanistycznej, zagospodarowaniu przestrzeni objętej rewitalizacją, kształtowaniu nowych funkcji, jaki i rozwoju takich obszarów;
 2. Cykl wykładów popularno-naukowych Osiedla Wrocławia – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 2018-2019 – wybrane Filie;
 3. Rola Ambasadorów Turystycznych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016;
 4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Wrocławia Kierunki zmian – wykład z prezentacją) w ramach Wszechnicy Wiedzy o Wrocławiu – inicjatywa Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Towarzystwo Miłośników Wrocławia;
 5. Konferencje Przedmieścia Wrocławia: Oławskie, Odrzańskie, Piaskowe, Mikołajskie, Świdnickie – prezentacje, wystąpienia, teksty naukowe – Muzeum Miejskie Wrocławia;
 6. Wrocławski modernizm – spacery tematyczne, konferencja, wykłady – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów;
 7. Publikacje: Monografia osiedla Pawłowice; Kaplica Hochberga we Wrocławiu – Wskrzeszone arcydzieło baroku; Collegium Clericorum na Ostrowie Tumskim; Psie Pole – miasto którego nie ma; Krajobraz kulturowy Równiny Wrocławskiej a urbanistyka i ruralistyka Dolnego Śląska; publikacja w ramach zbioru artykułów Osiedla Wrocławia – Wydawnictwo Gajt;
 8. Publikacje z zakresu charakterystyki walorów kulturowych, architektury, historii sztuki Wrocławia i Dolnego Śląska, opisy inwentaryzacyjne zabytków;
 9. Popularyzowanie wiedzy o Wrocławiu – Letnie spacery z przewodnikiem Koło Przewodników Miejskich PTTK; Noce Kościołów, Dni Wrocławia, Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku;
 10. Architektura Wrocławia – cykl wykładów i spacerów – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
 11. Organizacja i nadzór merytoryczny konferencji „Meandry modernizmu” postmodernizm, podsumowanie cyklu Wrocław 2020;
 12. Wycieczki szkoleniowe dla kandydatów na przewodników;
 13. Spacery o tematyce skupionej wokół Wrocławskiego Węzła Wodnego i przestrzeni jego oddziaływania, miejsce Odry w krajobrazie miasta i rozwoju Wrocławia dzięki położeniu w widłach Odry i jej dopływów;
 14. „Pamiętajmy o ogrodach” – wakacyjne wycieczki krajoznawcze po Dolnym Śląsku dla wrocławskich seniorów , dotacja Gminy Wrocław 2022.

 

DZIECI

 1. Wrocławska wakacyjna przygoda 2021 – Moje miasto, mój region – poznajemy Wrocław i atrakcje w najbliższej okolicy, dotacja Gminy Wrocław, wycieczki krajoznawcze w granicach Aglomeracji Wrocławskiej, spacery po Wrocławiu;
 2. Wrocławska wakacyjna przygoda 2022 – Moje miasto, mój region – poznajemy Wrocław i atrakcje Dolnego Śląska, dotacja Gminy Wrocław;
 3. Spacery o tematyce skupionej wokół Wrocławskiego Węzła Wodnego i przestrzeni jego oddziaływania, miejsca Odry w krajobrazie miasta, rozwoju Wrocławia dzięki położeniu w widłach Odry i jej dopływów: – cykl spacerów o tematyce odrzańskiej w ramach projektu „Szkoła w mieście”;
 4. Wycieczki edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci wrocławskich szkół i turystów przybywających do Wrocławia;
 5. Spacery tematyczne, prelekcje i lekcje o tematyce regionalnej, przyrodniczej;
 6. Spacery tematyczne dla dzieci na obszarze Wrocławia w czasie wolnym od zajęć szkolnych – Artystyczny Wrocław 2019;
 7. Ferie zimowe 2022 – Dzieci Odkrywają Wrocław – Nieznane Miejsca, Pracownie Wrocławskich Artystów;
 8. Zajęcia kreatywne w obszarze poznawania sfer przyrodniczych Ziemi -ożywionych i nieożywionych i relacji pomiędzy nimi;
 9. Krajoznawcze koło zainteresowań, spotkania dla małych miłośników Wrocławia , konkursy, liczne działania w ramach zawodowej pracy jako nauczyciel w szkole.