Gdzie Olza wpada do Odry. Szlakiem Odry i Olzy przez Śląsk 25 lipca 2021

TRASA:  RACIBÓRZ – TWORKÓW (tzw. trwałe ruiny) – CHAŁUPKI / OLZA (graniczne meandry Odry) – ujście Olzy do Odry (pogranicze polsko-czeskie) – CIESZYN

 

RACIBÓRZ – Gród raciborski, bronił przeprawy rzecznej przez Odrę na szlaku handlowym prowadzącym przez Bramę Morawską, m.in. z Czech i Moraw do Krakowa, na Ruś i na Śląsk. Wiadomo, na podstawie badań archeologicznych, że istniał już w XI w.

Piastowie rządzili Raciborzem do 1336 r., kiedy to ziemia raciborska została przejęta przez czeski ród Przemyślidów. Podominikański kościele z XIV wieku – nekropolia Piastów i Przemyślidów, książąt raciborskich, w tym średniowieczna krypta.

 

Zamek Piastowski w Raciborzu – Zamek Piastowski to stary gród, dziś najcenniejszy średniowieczny zabytek w województwie śląskim. Zachowana do naszych czasów budowla, będąca wynikiem wielu przebudów dokonywanych w kolejnych wiekach, jest swoistą mieszanką stylów architektonicznych. Jednym z cenniejszych obiektów zamku jest kaplica św. Tomasza Becketa z Canterbury, zwana perłą śląskiego gotyku.

 

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu platforma widokowa – powstała w ramach projektu unijnego „Szlakiem wież i platform Euroregionu SIlesia. Etap I”. Znajduje się przy głównej trasie spacerowej, na skarpie nad Zaczarowanym Ogrodem. Z poziomu platformy pięknie prezentuje się żywopłotowy labirynt.

 

TWORKÓW  – wieś, w której główna atrakcją turystyczną jest Zamek wzniesiony prawdopodobnie w II połowie XVI wieku na fundamentach zamku średniowiecznego. Największy jednak wpływ na dzisiejszy obraz pałacu miała rodzina von Saurma-Jeltsch, która przebudowała pałac w stylu neorenesansowym w latach siedemdziesiątych XIX wieku.  Wtedy powstała czworoboczna neogotycka wieża w skrzydle wschodnim, a dziedziniec otoczono arkadami. Kres jego świetności położył pożar, który wybuchł w nocy z 8 na 9 stycznia 1931 roku. Ogień strawił cały budynek wraz z wieżą zegarową. Niestety nikt nie podjął próby jego natychmiastowej odbudowy, a kilka lat później, podczas działań wojennych w 1945 został ponownie spalony.

Po gruntownej rewitalizacji zabezpieczono obiekt w formie trwałej ruiny oraz zrekonstruowano część murów i wieżę zamkową, którą przeznaczono na taras widokowy i udostępniono dla zwiedzających. Dzieło odbudowy neorenesansowego zabytku podjęła gmina Krzyżanowice, która sukcesywnie prowadziła prace zabezpieczającego ruin przed niszczeniem. Efekt tych prac mogą obecnie podziwiać turyści

 

GRANICZNE MEANDRY ODRY od ujścia Olzy, aż do przejścia granicznego w Chałupkach; Miejscowości Olza i Chałupki – ujście Olzy do Odry (na pograniczu polsko-czeskim).

Meandry Odry – bieg rzeki ma tu charakter naturalny, a nieuregulowane wody fantazyjnie meandrują pomiędzy terenami gminy Krzyżanowice, a czeskim Bohuminem. Najciekawszy odcinek rzeki ciągnie się od mostów granicznych, łączących Chałupki i Bohumin, do ujścia Olzy. – swobodnie przemieszczająca się w zakolach rzeka z powstającymi i zanikającymi starorzeczamo, wyspami, wyrwami brzegowymi i łachami piasku. Obszar ten cechuje się bogactwem przyrodniczym. Żyje tu kilka gatunków zwierząt: płazów, ryb, ptaków i ssaków uznanych za zagrożone w skali europejskiej, chronionej w ramach sieci ekologicznej Natura 2000.

Całej okolicy będziemy oglądać z wieży widokowej, spacer po okolicy

 

PAŁAC W CHAŁUPKACH – Pierwsza wzmianka o budowli w tym miejscu pochodzi z XIV w.– wtedy stał tutaj zamek obronny otoczony fosą należący do książąt opawsko-raciborskich. Rezydencja często zmieniała właścicieli, byli to m.in. margrabia Jerzy Hohenzollern, a po nim Donnersmarckowie, którzy przebudowali zamek i nadali mu wygląd dzisiejszego barokowego pałacu, a także otoczyli go parkiem. Do 1936 roku właścicielem była rodzina Rothschildów. Dzisiaj pełni rolę obiektu hotelowego.

 

CIESZYN  – miasto malowniczo położone u podnóża Beskidu Śląskiego nad rzeką Olzą, która dzieli miasto na polski Cieszyn i Czeski Těšín. Zabytkowe miasto, historyczna stolica Śląska Cieszyńskiego, położone na południu Polski, w województwie śląskim, tuż przy granicy z Czechami.  Historyczna część z pozostałościami znaczącego niegdyś piastowskiego grodu – Góra Zamkowa z romańską Rotundą z XI wieku – jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Polsce i tym samym najcenniejszy zabytek Śląska wraz z  zespołem staromiejskim pozostaje w granicach naszego kraju.

 

Stare Miasto – ulice: Głęboka, Mennicza, Stary Targ, Sejmowa, Nowe Miasto, Śrutarska, Rynek z fontanną z figurą św. Floriana z XVIII wieku, Ratusz w stylu klasycystycznym, Wzgórze Zamkowe romańska rotunda św. Mikołaja, jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Polsce i tym samym najcenniejszym zabytkiem Śląska; gotycka wieża zamkowa z XIV wieku –  Wieża Piastowska; pozostałość systemu obronnego zamku górnego, pałac Habsburgów z XIX wieku  – obecnie Zamek Cieszyn, pomnik Marcina Lutra, dawny Hotel „Pod Brunatnym Jeleniem” .wybrane obiekty sakralne m.in. kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, dawniej dominikański – jeden z najstarszych kościołów w Cieszynie, Zespół klasztorny bonifratrów; Kościół Jezusowy parafia Ewangelicko-Augsburska

„Cieszyńska Wenecja” – dawna zabudowa rzemieślnicza wzdłuż kanału Młynówki – Zabudowania ul. Przykopa,  Studnia Trzech Braci, Bracki Browar Zamkowy, Most Przyjaźni.

Piastowie Cieszyńscy – linia dynastii Piastów Śląskich panowała w Księstwie Cieszyńskim do połowy XVII wieku.

 

Śląsk Cieszyński jest ostoją protestantyzmu na ziemiach polskich. W sposób znaczący zaistniał on tu już w czasie działalności Marcina Lutra, w pierwszej połowie XVI wieku. Dzisiaj wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z diecezji cieszyńskiej stanowią około połowy wszystkich ludzi tego wyznania w Polsce. Bogatą historię luteranizmu prezentuje Muzeum Protestantyzmu, eksponujące swoje zbiory w Kościele Jezusowym.

 

Spacer po Cieszynie z przejściem na stronę czeską.

 

Wyjazd  godzina 7.00 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej

Koszt 150 zł  (opieka przewodnicka, transport autokarem, opłaty drogowe)

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721 

 

Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce

Kontakt przewodnik Anna Zwiech tel. 604 94 89 81

przewodnik@annatour.pl

Galeria wyjazdu