Górne Łużyce – szlak pogranicza polsko – niemieckiego 4 września 2022

Wyjazd: Górne Łużyce – szlak pogranicza polsko – niemieckiego 4 września 2022.

 

TRASA: BOGATYNIA – TRÓJSTYK GRANIC – ZITTAU

Przewodnicy Stowarzyszenia Zakochaj się w Polsce zapraszają na wyjazd „Górnych Łużyce – szlak pogranicza polsko-niemieckiego”. To drugi z cyklu wędrówek po historyczno-geograficznej krainie Łużycach (niem. Lausitz)  istniejącej od średniowiecza, usytuowanej pomiędzy Kwisą i Łabą, dziś administracyjnie należącej do Niemiec (część zachodnia) i Polski (część wschodnia), zamieszkałej przez Serbołużyczan, Niemców i Polaków.

Zarys górnołużyckich granic można wykreślić dzięki osadnictwu na terenie dzisiejszego dorzecza Nysy Łużyckiej. Na szlaku zobaczymy przykłady budownictwa typowego dla tej części Górnych Łużyc i całego pogranicza polsko-czesko-saksońskiego, określanego jako Kraina Domów Przysłupowych, poznamy walory fizjogeograficzne i przyrodnicze oraz specyfikę kulturową charakterystyczną dla Serbołużyczan.

Na wyjazd zapraszamy tych z Państwa, którzy lubią odkrywać piękno i historię Polski oraz  sąsiadujących z nią krajów. Działania „Zakochaj się w Polsce” popularyzują  wiedzę o naszym kraju, państwach granicznych, umożliwiają rozwój  zainteresowań, a przy tym są wyjątkową formą rekreacji i wypoczynku.

………………………………………………………………………………………………………………….

BOGATYNIA / SULIKÓW – domy przysłupowe – niem. Umgebindehaus, charakterystyczna dla Łużyc architektura ludowa, domy te były ojczyzną i miejscem działalności szczególnie dla tradycyjnego rzemiosła tkaczy lnu, współcześnie – te, które przetrwały, są miejsce życia i pracy obecnych mieszkańców. Poznamy zasady konstrukcji i sposób budowy takiego domu na przykładach budynków zrekonstruowanych.

BOGATYNIA – TUROSZÓW Kopalnia Węgla Brunatnego Turów o powierzchni odkrywki wynoszącej blisko 2,5 tys ha – punkt widokowy.

TRÓJSTYK czyli styk granic trzech państw: Polski, Czech i Niemiec zwany inaczej punktem Trójziemia, w miejscu gdzie Oldrichovsky Potok wpada do Nysy Łużyckiej.

ZITTAU  – miasto w powiecie Görlitz u stóp Gór Żytawskich (Zittauer Gebirge), ze względu na położenie nazywane miastem trzech granic, „miastem w trójkącie”,  od średniowiecza wraz z miastami położonymi na szlaku handlowym Via Regia – Droga Królewska  – jest miastem Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast. Spacer: odrestaurowane Stare Miasto – Ratusz z połowy XIX wieku i kościół św. Jana Chrzciciela – dzieła Karla Friedricha Schinkla,  zabudowa przyrynkowa, dawny Dom Solny z początku XVI wieku, dworzec kolejowy, swoiste osiedle „Blask Mandawy“ o cechach Pop-Art – zrealizowane w ramach artystycznej odnowy Zittau i poprawy środowiska życia mieszkańców. Najsłynniejszą atrakcją turystyczną miasta są: Duże Żytawskie Płótno Wielkopostne z XV wieku – arcydzieło sztuki tekstylnej składające się z 90 obrazów ze Starego i Nowego Testamentu oraz Małe Żytawskie Płótno Wielkopostne z XVI wieku – zasłona postna przedstawiająca Arma Christi – oba płótna to jedyne w Niemczech, a nieliczne tego typu dzieła zachowane na świecie.

W miarę możliwości czasowych

OSTRITZ KLASZTOR ST. MARIENTHAL Opactwa Sióstr Cysterek. Miejsce sprzyjające zadumie i kontemplacji, odpoczynku duchowego. Obok spotkań seminaryjnych z dziedziny duchowości mniszki oferują miejsca noclegowe, prowadzą szwalnię, pracownię hafciarską, piekarnię, sklep klasztorny, w którym można nabyć liczne wyroby wyprodukowane własnoręcznie przez siostry zakonne, przy współpracy pracowników świeckich. Przy klasztorze działa Dom Opieki oraz Międzynarodowe Centrum spotkań. W klasztorze znajduje się grobowiec słynnej śpiewaczki operowej Henriette Sontag.

WYJAZD  godzina 7.00 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót ok. godz. 21.00

Koszt uczestnictwa 160 zł – przejazd autokarem, opłaty drogowe, opieka merytoryczna przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW.

W momencie zadeklarowania udziału nie ma możliwości rezygnacji ze zwrotem kosztów. Wpłata jest równoważna z rezerwacją na dotychczasowy numer konta 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721 Anna Zwiech Zakochaj się w Polsce

Deklaracje udziału do 22 sierpnia  2022r.

Wpłaty uczestników wyłącznie do 24 lipca 2022r.

Przekraczamy granicę państwa – proszę zabrać dowody osobiste

koszty wstępów dodatkowo – będą podane, podobnie obiad po polskiej stronie

Galeria