Górne Łużyce – Wschodnia Saksonia 9 października 2022

Wyjazd: Górne Łużyce – Wschodnia Saksonia 9 października 2022

 

Przewodnicy Stowarzyszenia Zakochaj się w Polsce zapraszają na wyjazd „Górnych Łużyce – szlak pogranicza polsko-niemieckiego”. To drugi z cyklu wędrówek po historyczno-geograficznej krainie Łużycach (niem. Lausitz)  istniejącej od średniowiecza, usytuowanej pomiędzy Kwisą i Łabą, dziś administracyjnie należącej do Niemiec (część zachodnia) i Polski (część wschodnia), zamieszkałej przez Serbołużyczan, Niemców i Polaków.

Zarys górnołużyckich granic można wykreślić dzięki osadnictwu na terenie dzisiejszego dorzecza Nysy Łużyckiej. Na szlaku zobaczymy przykłady budownictwa typowego dla tej części Górnych Łużyc i całego pogranicza polsko-czesko-saksońskiego, określanego jako Kraina Domów Przysłupowych, poznamy walory fizjogeograficzne i przyrodnicze oraz specyfikę kulturową charakterystyczną dla Serbołużyczan, historyczną stolicę Górnych Łużyc.

Bautzen/Budziszyn – miasto położone nad Szprewą, pierwszy gród został tu założony przez Słowian Połabskich, historyczna stolica Górnych Łużyc, jest najstarszym miastem Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast, centrum społecznym i kulturalnym mniejszości serbołużyckiej – główny ośrodek słowiańskiej ludności żyjącej za Łużycach; miasto znane jest przede wszystkim ze swej historycznej starówki oraz licznych bram miejskich i wież, krzywej wieży, katedry, której oś skręca w bok oraz z musztardy, która jest produktem regionalnym Bautzen. Położenie, mury obronne, wieże i bastiony wybudowane kiedyś dla ochrony handlowego miasta, średniowieczny układ urbanistyczny, zabytkowa zabudowa wpływają na atrakcyjność turystyczną. W czasie spaceru będzie można zobaczyć i zwiedzić Stare Miasto – Ratusz, Rynek, katedrę św. Piotra , Reichenstrasße wraz z wieżą Reichenturm, Zamek Ortenburg, Wieżę św. Mikołaja, Wieża Wodną, ruiny kościoła świętego Mikołaja i cmentarz serbski, dawne więzienie Stasi i Muzeum Musztardy (w miarę możliwości), Muzeum Serbołużyczan.

 

Cunnersdorf – jeden z najlepiej zachowanych zespołów tradycyjnych domów przysłupowych na Górnych Łużycach. W miejscowości znajdziemy ponad 250 charakterystycznych dla budownictwa ludowego domów, tworząc niepowtarzalny krajobraz miejscowość.

Cunewalde – kolejna reprezentatywna miejscowość, gdzie budynki tworzą niepowtarzalny zachowany zespół domów przysłupowych na Górnych Łużycach.

 

Löbau – miasto o tradycjach sukienniczych, uprzemysłowione w XIX wieku, od XIV wieku w gronie miast Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast – miejsce zawiązania związku przez rajców w celu ochrony i bezpieczeństwa szlaku kupieckiego Via Regia. Zobaczymy: słupy dystansowe poczty polsko-saskiej, ratusz, kamienice mieszczańskie oraz dom zaprojektowany dla Fritza Schminke przez Hansa Scharouna (1933 rok) – Hans Scharoun – niemiecki architekt modernistyczny uznany za najwybitniejszego architekta Neues Bauen – we Wrocławiu zrealizowany projekt domu mieszkalnego dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw – obecnie budynek hotelowy Park Hotel wybudowany jako jeden z budynków eksperymentalnego osiedla wystawy WUWA.

W granicach miasta Löbauer Berg (Lubijska Góra) z wieżą widokową Fryderyka Augusta II z połowy XIX wieku. Jest to jedyna wieża w Europie wykonana z żeliwnych odlewów. Wejście na wieżę nie jest planowane.

WYJAZD  godzina 7.00 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót ok. godz. 21.00

Koszt uczestnictwa 160 zł – przejazd autokarem, opłaty drogowe, opieka merytoryczna przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW.

W momencie zadeklarowania udziału nie ma możliwości rezygnacji ze zwrotem kosztów. Wpłata jest równoważna z rezerwacją na dotychczasowy numer konta 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721 Anna Zwiech Zakochaj się w Polsce

Deklaracje udziału do 20 września,  wpłaty do  26 września 2022r.

Przekraczamy granicę państwa – proszę zabrać dowody osobiste

koszty wstępów dodatkowo – będą podane przed wyjazdem, podobnie koszt obiadu po polskiej stronie

Galeria