Historyczne ogrody Wrocławia – piesze wycieczki i prezentacje – 22- 24 listopada

Historyczne ogrody Wrocławia – piesze wycieczki i prezentacje – 22- 24 listopada 2023 – Zapraszamy do zapisów!

Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce zaprasza na  jesienne spacery dla wrocławskich seniorów (powyżej 60-tego roku życia). Projekt „Historyczne ogrody Wrocławia – piesze wycieczki i prezentacje”  jest finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Rozwój zieleni publicznej we Wrocławiu jest zapisem przemian historycznych, społecznych i estetycznych oraz efektem ewolucji takich sfer życia jak edukacja, świadomość i rozwój form spędzania czasu wolnego. Miejska zieleń publiczna, jej formy , rozmiary, skład gatunkowy i pełnione funkcję w sposób bezpośredni oddają zmiany zachodzące we wrocławskim społeczeństwie, jego ambicjach i modach na przestrzeni ponad 300 lat.

Wraz z przewodnikiem Stowarzyszenia „Zakochaj się w Polsce” wybierzemy się na spacery szlakiem współczesnych i historycznych założeń ogrodowych Wrocławia. W ramach pierwszego październikowego  spotkania odwiedzaliśmy Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie z udziałem  botanika przyglądaliśmy się jesiennym zmianom w przyrodzie. Kolejne wydarzenia przybliżą założenia architektoniczno-przyrodnicze, będziemy odwiedzać wnętrza obiektów będących w relacji urbanistycznej z terenem zielonym, poznamy założenia osiedla miasta ogrodu.  Zapraszamy na spotkania wskazane poniżej.

Wycieczki piesze:

1. Ogrody katedralne, wirydarze – historyczne ogrody Kurii Książęcych, ogrody Ostrowa Tumskiego. część pierwsza – ogrody katedralne

Poznamy historyczne założenia ogrodowe w granicach terenu będącego w końcu XII-tego i XIII-tego wieku własnością książęcą (lewobrzeżny obszar nad Odrą – wzdłuż obecnej osi pl. Nankiera) oraz ówczesnej książęcej części Ostrowa Tumskiego.

Odwiedzimy zrewaloryzowany zespół ogrodów biskupich pomiędzy ul. Katedralną a Odrą, których inspiracją kompozycji były plany G.K. Geisslera z 1810 i 1820 roku. W XIX wieku ogrody rozciągały się wzdłuż całego nabrzeża rzeki.

Odwiedzimy zrewaloryzowany zespół ogrodów katedralnych  pomiędzy ul. Katedralną a Odrą. Będzie możliwość zwiedzania niedostępnych na co dzień miejsc w ramach zespołów poklasztornych, w tym wirydarze w klasztorze Sióstr Urszulanek, czy taras z pawilonem widokowym Ossolineum.

Kiedy: 22 listopada  godz 10.30

zbiórka:  pl. Katedralny – InfoCrntrum na Ostrowie Tumskim

wstęp wolny, proszę o potwierdzenie udziału pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

2. Ogrody katedralne, wirydarze – historyczne ogrody Kurii Książęcych, ogrody Ostrowa Tumskiego. część druga – wirydarze

Poznamy historyczne założenia ogrodowe w granicach terenu będącego w końcu XII-tego i XIII-tego wieku własnością książęcą (lewobrzeżny obszar nad Odrą – wzdłuż obecnej osi pl. Nankiera) oraz ówczesnej książęcej części Ostrowa Tumskiego.

Odwiedzimy zrewaloryzowany zespół ogrodów biskupich pomiędzy ul. Katedralną a Odrą, których inspiracją kompozycji były plany G.K. Geisslera z 1810 i 1820 roku. W XIX wieku ogrody rozciągały się wzdłuż całego nabrzeża rzeki.

Odwiedzimy zrewaloryzowany zespół ogrodów katedralnych  pomiędzy ul. Katedralną a Odrą. Będzie możliwość zwiedzania niedostępnych na co dzień miejsc w ramach zespołów poklasztornych, w tym wirydarze w klasztorze Sióstr Urszulanek, czy taras z pawilonem widokowym Ossolineum.

Kiedy: 23 listopada  godz. 10.30

Zbiórka:  Klasztor Sióstr Urszulanek plac Nankiera 16

wstęp wolny, proszę o potwierdzenie udziału pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

3. Promenada Staromiejska – historyczny układ parkowy otaczający Stare Miasto

Tworzy ją pas zieleni, ciąg alei spacerowych przebiegających równolegle do fosy miejskiej i brzegu Odry. Projekt zagospodarowania tego terenu powstał na początku XIX wieku po wyburzeniu  fortyfikacji bastionowych na obrzeżach Starego Miasta. Na trasie spaceru odwiedzimy m.in. założenie architektoniczno-przyrodnicze dawnego szpitala Wszystkich Świętych, wyjątkowy – po rewitalizacji hotel Altus – dawny pałac bankiera Leipzigera, Park Staromiejski, ogród Pałacu Królewskiego, omówimy etapy prac remontowych Wzgórzem Liebicha.

wstęp wolny, proszę o potwierdzenie udziału pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

Kiedy 24 listopada godz. 10.30

zbiórka: przy pomniku Mikołaja Kopernika ul. Piotra Skargi we Wrocławiu (naprzeciwko Wzgórza Partyzantów)

wstęp wolny, proszę o potwierdzenie udziału pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

Wydarzenia w kolejnych dwóch tygodniach:

Wycieczki piesze:

1.Założenia miasto ogród – wrocławskie Pawłowice.

2.Zacisze, Zalesie – dawna podmiejska osada.

Tematyczne wystąpienia z pokazem multimedialnym o charakterze popularno-naukowym:

1 Pałace Wrocławia – obraz zamożności i wielkich ambicji właścicieli.

2 Rezydencje szlacheckie Dolnego Śląska – zespoły parkowo-pałacowe

3.Historyczne i współczesne założenia ogrodowe Wrocławia.

Strona organizatora www.zakochajsiewpolsce.org    facebook.com/zakochajsiewpolsce.org

Galeria