Wyjazdy z serii – krajoznawczym szlakiem wzdłuż rzek

„Bystrzyca – od biegu górnego po rzekę nizinną”

 

„Gdzie Olza wpada do Odry – Szlakiem Odry i Olzy przez Śląsk”

 

„Z nurtem Nysy Kłodzkiej i Bystrzycy Dusznickiej przez Ziemię Kłodzką”

 

„Dolina Kwisy – pogranicze Śląska i Łużyc”

 

„Dolina Bobru”

 

„Rzeka Barycz – osobliwość hydrograficzna i spacer ornitologiczny”

 

„Dolina Nysy Łużyckiej – trójstyk granic”

 

„Wielki Łuk Warty – Ziemia Wieluńska”

 

„Dolina Dolnej Odry”