Księstwo Żagańskie 10 marca 2024

Trasa: Chichy – Wiechlice – Henryków – Żagań (województwo lubuskie)

Księstwo żagańskie zostało wyodrębnione w XIII wieku z księstwa głogowskiego. Istniało nieprzerwanie, nawet gdy okresowo nie miało właściciela, od 1274 roku do 1935, gdy władze III Rzeszy skonfiskowały je. Władali nim Piastowie Śląscy, możne rody Habsburgów, saskie, pruskie, kurlandzki książę Piotr Biron i francuscy Talleyrandowie.

Ostatnim prawowitym właścicielem księstwa żagańskiego był książę Howard de Talleyrand-Perigord. W XIX wieku pałac należał do księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord, najsłynniejszej właścicielki Księstwa Żagańskiego.

Pałac Chichy – właścicielem i kustoszem pałacu pozostaje obecnie gwiazda polskiej operetki Lena Brudzińska, podtrzymuje tradycje siostry księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord najsłynniejszej właścicielki Księstwa Żagańskiego – Wilhelminy – w pałacu siedziba Lubuskiej Akademii Sztuki „Chichy Art.” Dzisiejsza rezydencja jest pamiątką po dawnej warowni, która strzegła najmniejszego na Dolnym Śląsku Księstwa Żagańskiego. Spotkanie z właścicielką pałacu, zwiedzanie.

 

pałac Wiechlice , pałac Henryków k. Szprotawy

Dąb Chrobry – Przemkowski Park Krajobrazowy – spacer

 

Żagań dawna stolica księstwa, która wraz z okolicznymi ziemiami przez blisko siedem wieków współtworzyła Księstwo Żagańskie.

Barokowy książęcy pałac Najokazalsza świecka budowla dawnej stolicy Księstwa Żagańskiego, położony w parku malowniczo przeciętym przez rzeką Bóbr. Jest to jedna z najwspanialszych rezydencji barokowych w Polsce.

Budowę potężnego założenia pałacowego z cylindrycznymi bastejami i fosą, według projektu włoskiego architekta Vincenzo Boccaccio, rozpoczął w 1630 roku Albrecht Wallenstein słynny wódz armii austriackiej w czasach wojny trzydziestoletniej.

Prace budowlane wznowili około 1670 roku następni właściciele Księstwa Żagańskiego – Vacłav Eusebius von Lobkowic, austriacki mąż stanu, pierwszy minister na dworze cesarza Leopolda I Habsburga i jego syn Ferdinand August von Lobkovic. Dzisiejszy architektoniczny kształt pałac zawdzięcza zatrudnionemu przez nich włoskiemu architektowi Antonio Porta.

W 1786 roku księstwo żagańskie przeszło w ręce Piotra Birona, księcia Kurlandii i Semigalii. Jeden z najbogatszych ludzi w ówczesnej Europie przebudował wnętrza pałacu i zbudował dla żony pałacyk, zwany potem Wdowim. Piotr Biron do Żagania sprowadzał wielu artystów, za jego czasów powstał teatr, orkiestra i galeria pałacowa.

Jednak najsłynniejszą właścicielką pałacu w Żaganiu stała się w XIX wieku najmłodsza córka Piotra Birona – księżna Dorota de Talleyrand-Perigord, w rodzinie zwana Dino. Następnie Księstwo żagańskie stało się własnością córki księżnej Pauliny, a czas jej panowania był okresem rozkwitu rezydencji.

 

Klasztor Augustianów – jeden z największych na ziemiach zachodnich Polski.

Wielki wpływ na rozwój Żagania mieli także Augustianie, których sprowadził do miasta w 1284 roku Przemko Głogowski. Budowę wspaniałej siedziby rozpoczęli za panowania następnego księcia Konrada II Garbatego. Na cały monumentalny kompleks klasztorny, rozbudowywany w ciągu następnych wieków, składa się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawny klasztor Augustianów, spichlerz klasztorny oraz konwikt.

W 2011 roku ten poklasztorny zespół zyskał status Pomnika Historii.

Biblioteki augustiańska z XVIII-wiecznymi freskami wybitnego śląskiego malarza Georga Wilhelma Neunhertza. Przedstawiają alegorię Kościoła Zwycięskiego (wraz z personifikacjami astronomii, sztuki, malarstwa, rzeźby, handlu i żeglarstwa) oraz adorację Świętej Trójcy przez kanoników reguły św. Augustyna. Z obłoków wyłaniają się tu postacie Boga Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego. W malowidle znalazły się też postacie św. Piotra i Pawła i św. Augustyna oraz personifikacje Wiary, Nadziei i Miłości.

Żagańska biblioteka klasztorna od XV wieku należała do najsłynniejszych na Śląsku. Pracował w niej wielki matematyk i astronom Johannes Kepler.

Kaplica Bożego Grobu replika Bożego Grobu w Jerozolimie, zbudowana około około 1600 roku z inicjatywy żagańskiego opata zakonu augustianów Jakuba II Liebiga – jest to najstarszy, jeśli chodzi o formę, wizerunek Grobu Pańskiego w Polsce.

Muzeum Obozów Jenieckich – Wielka ucieczka tunelem „Harry” W czasie II wojny światowej w Żaganiu znajdował się zespół niemieckich obozów dla jeńców wojennych. Ogółem przez Stalag VIII C i jego filie przeszło około 300 tys. jeńców, byli to m. in: Francuzi, Rosjanie, Belgowie, Włosi, Jugosłowianie i Polacy. W maju 1942 r. powstał w sąsiedztwie Stalagu VIII C obóz dla lotników alianckich, podległy dowództwu Luftwaffe Stalag Luft 3. Przebywało w nim 10549 jeńców. Większość z nich stanowili piloci amerykańscy i angielscy, sporo było jednak żołnierzy innych narodowości, w tym Polaków. W obozie przeznaczonym dla lotników alianckich w kwietniu 1943 r. grupa kilkuset jeńców rozpoczęła prace przy kopaniu tuneli, którymi zamierzali uciec z obozu. Jeden z tuneli, nazwano „Harry”, To właśnie stąd miała miejsce słynna, brawurowa wielka ucieczka w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku. „Harrym” uciekło 80 jeńców. Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza podjęta przez Niemców doprowadziła do ujęcia 77 z nich. Dwóm Norwegom oraz jednemu Holendrowi ucieczka się powiodła. Pięćdziesięciu ujętych jeńców Niemcy rozstrzelali. Wśród nich było sześciu Polaków. Zwiedzanie w miarę możliwości czasowych.

Żary urokliwe miasteczko Księstwa Żagańskiego pełne historycznych zabytków. Właścicielami miasta byli przedstawiciele rodów: Dewinów, Bibersteinów, Packów i Promnitzów, których rezydencje stoją do dziś na wzgórzu zamkowym. Żarski dwór Promnitzów uznawany był za najświetniejszy sasko-polski dwór magnacki. Rozbudową i upiększeniem rezydencji w Żarach kierowali znani architekci – Spanninger i Simonetti. Spacer szlakiem atrakcji turystycznych Żar: renesansowy zamek Dewinów-Biebersteinów, barokowy pałac Promnitzów z parkiem z XVIII wieku; Ratusz Rynek, Mury obronne – fragmenty zachowanych średniowiecznych obwarowań miejskich z XIV i czasów późniejszej rozbudowy, wieże , bramy miejskie – Wieża Wartownicza, dzwonnica fary, Fara Żarska – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa początkami sięga XIII wieku.

WYJAZD:  godzina 7.00  Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót godz. -20.00

Koszt uczestnictwa 180 zł – przejazd mikrobusem, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW – potwierdzeniem udziału jest wpływ środków na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721  Przelew powinien wpłynąć na konto najpóźniej do wtorku przed wyjazdem jednodniowym (niedziela)

Dodatkowe opłaty : koszty wstępów Żagański Kompleks Obozów Jenieckich  15 zł, Zespół Poklasztorny Kanoników Regularnych – biblioteka , cegiełka 20zł

obiad – Państwo, którzy nie zgadzają się na wspólne zamawiany posiłek proszę o indywidualną informację

Prosimy zapoznać z zasadami udziału w wydarzeniach odpłatnych  Zakochaj się w Polsce – do pobrania tutaj.

Galeria