Nieznana Wielkopolska – część południowa – 05 czerwca 2022

Nieznana Wielkopolska – część południowa 05 czerwca 2022

RYDZYNA – barokowy pałac z II połowy XVII wieku wzniesiony na murach zamku gotyckiego. Pierwszymi właścicielami rezydencji byli Leszczyńscy, pałac wraz z parkiem i przyległymi terenami stanowił najokazalszą rezydencję magnacką w Wielkopolsce; na początku XVIII wieku był siedzibą króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, kolejnymi właścicielami byli Sułkowscy. Książęca rezydencja Sułkowskich w drugiej połowie XVIII wieku pełniła rolę znaczącego ośrodka kulturalnego i edukacyjnego w Wielkopolsce; wówczas rezydencja otrzymała rokokowy wystrój elewacji oraz cechy klasycystyczne oficyn i Sali Balowej. Dawne wyposażenie wnętrz zamku uległo rozproszeniu jeszcze przed pierwszą wojną światową, nowo zrekonstruowane wnętrza urządzono w nawiązaniu do przekazów historycznych na podstawie dokumentacji fotograficznej z okresu międzywojennego.

GOLEJEWKO – Stadnina Koni założona przez ówczesnego właściciela majątku Janusza hr. Czarneckiego w 1921 roku, w okresie dwudziestolecia międzywojennego Golejewko było czołową i jedną z większych stadnin koni pełnej krwi angielskiej w Polsce. Stadnina mieści się na terenie zespołu parkowo-pałacowego. W skład kompleksu wchodzi eklektyczny pałac z II połowy XIX wieku, wieża bramna, zabytkowe zabudowania stajenne, park krajobrazowy. W sali nagród zostały zgromadzone trofea i pamiątki związane z wyścigami, nagrody zdobyte przez golejewskie konie w gonitwach od 1953 roku do dzisiaj (zwycięstwa w Derby i wygrane w Wielkiej Warszawskiej oraz inne cenne nagrody zdobyte w kraju i poza jego granicami). Kolejną atrakcją jest powozownia z kolekcją kilkudziesięciu pojazdów konnych o różnym przeznaczeniu – bryczki, powozy i sanie oraz aleja upamiętniająca wybitne konie wyhodowane w Stadninie Koni Golejewko. Po restrukturyzacji państwowego przedsiębiorstwa w 1995 roku stadnina funkcjonuje jako spółka z o.o. w oparciu o ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Prowadzona jest hodowla koni pełnej krwi angielskiej, które cieszą się sława i  zdobywają liczne tytuły, jak również hodowla bydła i uprawy rolne.

JUTROSIN  – polichromie – wyjątkowy wystrój –  motywy malarstwa bizantyjskiego, witraże projektu Józefa Mehoffera

 

RAWICZ – Rynek, Kościół św. Andrzeja Boboli, projekt Carla Gotharda Langhansa, przełom XVIII/XIX wieku

PĘPOWO – pałac z końca XVII wieku, spotkanie z właścicielem

alternatywnie

PAKOSŁAW  – pałac z końca XVIII wieku , projekt Carla  Gotharda Langhansa

Wyjazd  godzina 7.00 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót ok. godz. 20.00

Koszt uczestnictwa 150 zł – przejazd autokarem, opłaty drogowe, opieka merytoryczna przewodników Zakochaj się w Polsce na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW. Po zadeklarowaniu udziału nie ma możliwości rezygnacji ze zwrotem kosztów. Wpłata jest równoważna z rezerwacją na dotychczasowy numer konta

Na trasie mogą znaleźć się inne niż wskazane miejsca/punkty/ciekawostki krajoznawcze zaproponowane przez przewodników.

Deklaracje udziału  do 28 maja 2022r.

Wpłaty uczestników wyłącznie do 31 maja 2022r.

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721 Anna Zwiech Zakochaj się w Polsce

koszty wstępów dodatkowo – około 45 zł w tym kawa i ciastko /gotówka  +  koszt obiadu 30 zł

Następny wyjazd 19 czerwca

Lipiec 11-14 lipca Wzdłuż środkowej Wisły

Galeria