Nieznane miejsca okolic Wrocławia – część południowa 23 maja 2021

SIEDLIMOWICE  –  wywodzący się co najmniej z  XVIII-wiecznej tradycji młyn wraz z zabudową towarzyszącą, bazujący na historycznej linii technologicznej, jeden z najlepiej zachowanych na Śląsku zespołów młyńskich . Młyn w obecnej postaci wzniesiono w poł. XIX w. i rozbudowywano wraz z obiektami towarzyszącymi do pocz. XX w. Zespół młyna w Siedlimowicach stanowi samodzielny zakład produkcji mąki złożony z: młyna, turbinowni, kuźni, stolarni, trafostacji, spichrza, wozowni i domu młynarza. Zwiedzanie

 

KONDRATOWICE  – zespół pałacowy i folwarczny, najstarsza część pałacu pochodzi z XVI w, a bryła pałacu sięga I poł. XVIII w. Od strony głównego podjazdu pałac otacza fosa.

 

ŻELOWICE – kościół  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – kiedyś kaplica pałacowa – słynie z płyt nagrobnych właścicieli majątku – rodowa kaplica właścicieli Żelowic – rodziny hrabiowskiej – von Stillfried wg projektu hrabiny Caroliny, żony Rudolfa von Stillfried, hrabina również spoczywa w mauzoleum.

 

BOBOLICE – Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej – późnogotycka świątynia pochodząca z przełomu XV i XVI wieku; we wnętrzu piękny rokokowy wystrój – ambona i ołtarze boczne dzieło wybitnego warsztatu rzeźbiarskiego z drugiej połowy XVIII wieku, w ołtarzu cenny obraz wybitnego niemieckiego malarza baroku Feliksa Antoniego Schefflera „Zdjęcie z krzyża” (1743); jego treść podporządkowana jest figurze „Piety”.

 

CIEPŁOWODY ruiny zamku rycerskiego z XIII wieku

 

ZIĘBICE – miasto w powiecie ząbkowickim, historyczna zabudowa miasta,  bazylika pw. św. Jerzego Męczennika i sanktuarium Męki Pańskiej z 1270 r; jedyne w Polsce Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, które posiada w swoich zbiorach dużą kolekcję sprzętu gospodarstwa domowego i rzemiosła artystycznego z bogatą kolekcją śląskiego artysty malarza i kolekcjonera Josepha Langera – ze względu na obowiązujące ograniczenia pandemiczne nie będziemy mogli zwiedzać muzeum.

 

KONARY – pałac z XVIII wieku Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze park i spichrz z drugiej połowy tego wieku. Właścicielem majątku była rodzina von Gaffron

 

DOBROSZÓW – interesującym elementem miejscowego kościoła  jest ambona w kształcie paszczy wielkiej ryby (na Dolnym Śląsku ambona o podobnym kształcie znajduje się w Dusznikach-Zdroju).

 

GROMNIK  najwyższe wzniesienie Wzgórz Strzelińskich o wysokości 393 m n.p.m. W czasach prehistorycznych Gromnik mógł być miejscem kultu pogańskiego, podobnie jak Ślęża. Z późniejszych czasów zachowały się ślady grodziska. Spacer – wejście na szczyt i wieżę widokową

 

Wyjazd 23 maja godzina 7.30 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej  

Koszt 120 zł  (opieka przewodnicka, transport autokarem, NNW)

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721  do 21 maja

 

Proszę zabrać wygodne buty – marsz terenowy, okrycie przeciwdeszczowe

Koszt wejścia do młyna w Siedlimowicach 12 zł ( w tym poczęstunek młynarza)

Realizacja punktów programu wyjazdu uzależniona jest od warunków pogodowych, tempa zwiedzania i innych przyczyn zewnętrznych nie zależnych od organizatora.

 

Kontakt „Zakochaj się w Polsce”

Anna Zwiech tel 604 948 981

Galeria wyjazdu