Nowa Ruda – Wzgórza Włodzickie 11 czerwca 2023r.

Wyjazd: Nowa Ruda – Wzgórza Włodzickie 11 czerwca 2023r.

 

Trasa: Nowa Ruda – Wzgórza Włodzickie – Ścnawka Górna /Zamek Sarny – Piszkowice- Bożków

 

NOWA RUDA  – Rynek, Ratusz, Biała Lokomotywa, miejsca związane z noblistką Olgą Tokarczuk, trasa spacerowa nad Włodzicą, neogotycki kościół parafialny pw. św Mikołaja projektu Josepha Ebersa architekta związanego z Wrocławiem, miejsce pamięci katastrof górniczych.

 

Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie” zlokalizowana na byłym polu górniczym Piast dawnej kopalni – podziemne wyrobiska i zabytki XIX–wiecznego przemysłu wydobywczego, przejazd podziemną kolejką – zwiedzanie.

 

Rynek, Ratusz z II poł. XIXw. w stylu biedermeier, są w nim przechowywane skamieniałości z odciskiem jaszczurki paleozoicznej żyjącej niegdyś na tutejszym terenie.

– Pomnik św. Jana Chrzciciela z 1909 r. przedstawiający scenę chrztu Chrystusa przez św. Jana Chrzciciela.

– Pomnik św. Jana Nepomucena z 1706r., jeden z najstarszych przedstawień świętego na Ziemi Kłodzkiej umiejscowiony przy moście na Włodzicy; w Nowej Rudzie można spotkać kolejny wizerunek tego świętego z połowy XVIIIw. u ujścia Woliborki do Włodzicy

– Kościół parafialny pw. św. Mikołaja zbudowany w latach 80 tych XIX w. w charakterze neogotyckim autorstwa Josepha Ebersa, architekta związanego z Wrocławiem, diecezjalnego radcę budowlanego we Wrocławiu, kościół jest jednym z najpiękniejszych przykładów tego stylu w architekturze na Dolnym Śląsku

– domki tkaczy-płócienników nad Włodzicą

– miejsce pamięci katastrof górniczych

– popiersie noworudzianina Franza von Eckerta, autora narodowego hymnu Japonii

– Kamienny jaszczur na szlaku spacerowym nad Włodzicą upamiętniający paleozoiczne znalezisko

– Wiadukt kolejowy wsparty na kamiennych filarach, wznosi się nad doliną Woliborki na wysokość  ok. 40m (trasa Wałbrzych-Kłodzko)

 

WZGÓRZA WŁODZICKIE – pasmo wzniesień położonych na południe od Nowej Rudy / północo-zachodnia część Kotliny Kłodzkiej – Góra św Anny wspaniały punkt widokowy, rozległa panorama całych Sudetów Środkowych, kamienna wieża widokowa z 1911 roku odrestaurowana w 2014r., kaplica św Anny, miejsce kultu religijnego i cel pielgrzymek.

Godzinna  trasa spacerowa dla każdego po Wzgórzach Włodzickich, schodzimy trasą turystyczną w dół po znakach żółtych do Ścinawki Górnej

ŚCINAWKA GÓENA /SARNY – przysiółek Sarny – dziś nazywany Zamkiem Sarny (Schloss Scharfeneck)

Zespół folwarczny – dwór, budynki gospodarskie, barokowy spichlerz, oficyna mieszkalna, budynek bramny, kaplica, zabytkowy park, letni dwór.

Położone w dolinie rzeki Ścinawki cenny architektonicznie kompleks pałacowo-folwarczny. Przez większość swojego udokumentowanego istnienia założenie należało do zamożnej rodziny hrabiów von Götzen, z której wywodziło się wielu Starostów Kłodzkich. To na Zamku Scharfeneck w 1866 r. urodził się Gustaw Adolf hr. Götzen, późniejszy kolonialny gubernator Niemieckiej Afryki Wschodniej.

 

Götzenowie doprowadzili Scharfeneck do rozkwitu, rozbudowując rezydencję, dobudowując pałac letni jak i w XVIII wieku Kaplicę św. Jana Nepomucena, bogato ją dekorując polichromią. Kaplica Jana Nepomucena – nazywana dolnośląska kaplica sykstyńska – dzieło sztuki barokowej z lat 20. XVIII wieku. Ta sama rodzina, w tym samym czasie ufundowała kościół parafialny, dziś w randze bazyliki mniejszej w Wambierzycach.

Po 1945 r. i po przemianowaniu Scharfeneck na Sarny zespół stał się własnością Skarbu Państwa. Po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych obiekt bardzo podupadł, stając na skraju zawalenia. Od początku 2014 r. znajduje się w posiadaniu fundacji założonej przez trzy osoby prywatne i jest w trakcie obliczonej na ok. 20 lat rewitalizacji.

PAŁAC PISZKOWICE –  barokowy pałac wzniesiony prawdopodobnie na dawnych  fundamentach dawnego renesansowego dworu. Właścicielem majątku aż do początku XIX wieku była rodzina von Haugwitzów, pałac położony w kaskadowym ogrodzie, na wzgórzu. Z końcem XIX wieku stał się własnością wrocławskiego bankiera  Eichborna. Dzięki ówczesnym właścicielom obiekt odzyskał barokowy blask. Spacer

BOŻKÓW – rezydencja w obecnym kształcie pochodzi z  XIXstego wieku, budowla o cechach o cechach  historyzujących,  neostylowa o rozłożystym, nieregularnym planie, wcześniej pod koniec XVIIIw. przebudowana dla Aleksandra von Magnisa w stylu  późnobarokowym – zwiedzanie niedostępnego na co dzień obiektu

WYJAZD  godzina 7.00  Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót po. godz. 20.00

Koszt uczestnictwa 170 zł – przejazd autobusem, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW+KL

Dodatkowo koszty wstępów  Kopalnia w Nowej Rudzie, pałac Piszkowice

Wpłaty uczestników na konto maksymalnie  5 dni przed wyjazdem

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

Galeria