Odkrywamy Wrocław 31.01 – 04.02 – ferie

Odkrywamy Wrocław 31.01 – 04.02 – ferie we Wrocławiu

NIEZNANE MIEJSCA, SPACERY Z PRZEWODNIKIEM, PRACOWNIE WROCŁAWSKICH ARTYSTÓW

Odkrywamy Wrocław to kolejna edycja zajęć realizowanych przez Stowarzyszenie ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Podobnie, jak w ramach projektu Wakacyjna Przygoda, który dzieci poznały w minionym roku, oferta zimowa ma także krajoznawczy, interdyscyplinarny charakter, cechuje ją bogaty, różnorodny tematycznie program.

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 8-13 lat, dzieci ciekawe świata, poszukujące, chcące rozwijać swoje zainteresowania oraz poszerzyć wiedzę zdobytą w szkole. Aktywne formy pracy zachęcają do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, dociekania i obserwacji na naszym szlaku, umożliwiają rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości. Uczymy się i poznajemy przez doświadczanie

W ramach zajęć poznajemy wrocławskie zabytki, odwiedzamy muzea, wskazujemy najprostsze elementy architektury, odkrywamy sztukę w przestrzeni miejskiej, przywołujemy wydarzenia z przeszłości miasta, poznajemy miejsca niedostępne na co dzień, związane z życiem miasta czy ciekawymi zajęciami Wrocławian. Nasze spotkania to odwołania do tradycji miejsca, poznawanie walorów kulturowych i doświadczanie tożsamości wrocławskiej.

W tegorocznej edycji poznamy dawne, zabytkowe tramwaje, metody dawnego druku z czcionek i form wypukłych, techniki pracy ze szkłem, dowiemy się jak tworzy się prawdziwy mural i sami spróbujemy go namalować, przyjrzymy się etapom powstawania wrocławskich krasnali. Niecodzienną atrakcją naszych spotkań będą spotkania z wrocławskimi artystami, kowalem artystycznym, artystą rzeźbiarzem, mistrzem obróbki szkła artystycznego, oraz spotkanie w pracowni szkutniczej.

 

Przybliżony plan na 31.01 – 04.02

Pierwszy tydzień 31.01 – 04.02

Dzień 1 Miasto z piernika/ Kolejkowo, spacer  Tajemnice Wrocławskiego Rynku z uwzględnieniem witraży, instalacji artystycznych ze szkła, zajęcia w pracowni szkła artystycznego. prezentacja technik pracy, warsztaty dla dzieci.

Dzień 2 Zabytkowe tramwaje i autobusy Wrocławia – spotkanie z przedstawicielem Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, pracownia rzeźbiarza artysty – jak powstają wrocławskie krasnale, spacer ciekawostki przewodnickie – Popowice, Szczepin,  zwiedzanie Stadionu Wrocław.

Dzień 3 Wystawa „Machiny Leonarda da Vinci”, człowieka renesansu, artysty malarza, ale także odkrywcy i projektanta. Spacer bulwarem im Rektora Kulczyńskiego i szlak wybrzeża Wyspiańskiego, przeprawa Polinką, warsztaty „Mała szkutnia” w Odra Centrum.

Dzień 4 Panorama Racławicka – zwiedzanie i zajęcia edukacyjne, spacer Hala Stulecia i okolice , pracownia kowala artystycznego – spotkanie z mistrzem rzemiosła artystycznego w zakresie kowalstwa.

Dzień 5 Narodowe Forum Muzyki – zwiedzanie miejsc niedostępnych na co dzień , spacer Wrocławskie Wyspy, Uniwersytet Wrocławski/wejście do katedry grecko-katolickiej

Drugi tydzień  07.02 – 11.02

Dzień 1  Drukarnia typograficzna na Nadodrzu, tradycyjne techniki druku, spacer Niezwykłe wrocławskie murale, zajęcia w pracowni plastycznej dotyczące projektowania i kompozycji, wykonywania murali.

 

Pierwszy tydzień ferii zimowych 31.01 – 04.02 – kilkugodzinne spotkania, które odbywają się w granicach Wrocławia w godzinach od  9.30 do 15.30 w grupie kilkunastu dzieci .

Tygodniowy koszt udziału dziecka 650 zł Cena uwzględnia koszty spotkań w pracowniach, wstępów do obiektów, posiłek, wsparcie opiekuńcze i merytoryczne. Jednodniowy udział 130 zł.  Na drugi tydzień ferii zaplanowane są wycieczki krajoznawcze poza Wrocław.

Wszystkie zainteresowane dzieci i rodziców zapraszamy do kontaktu pod nr 604 94 89 81.

Nr konta do wpłat 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

Galeria wyjazdu