Pamiętajmy o ogrodach – wycieczki, prezentacje, spacery

Projekt sfinansowany z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego 2023 ze środków Województwa Dolnośląskiego


Ogrodnictwo to jedna z najstarszych dziedzin wiedzy, która z czasem stała się integralnym nurtem w sztuce. Od najdawniejszych czasów po współczesność ogrody stanowią „oazy  życia”, gwarantują dobrostan ciała i duszy, pełnią w zbiorowej świadomości rolę wręcz symboliczną. Z Wrocławianami wybierzemy się szlakiem historycznych założeniach zieleni miejskiej, w tym ogrodów klasztornych, promenad, alei, ogrodów użytkowych, ogrodów przypałacowych. W ranach przestrzeni urbanistycznej Wrocławia uczestnicy poznają realizacje koncepcji miasta ogrodu, zielonych osiedli Wrocławia.

………………………………………………………………………………………………………….

I

Wycieczka krajoznawcza po Dolnym Śląsku

 

Dolina Pałaców i Ogrodów – Śląskie Elizjum

Dolina Pałaców i Ogrodów to projekt skupiający najciekawsze założenia pałacowo-parkowe Doliny Bobru, kilkadziesiąt obiektów architektury rezydencjonalnej znajdujących się na terenie Kotliny Jeleniogórskiej i jej najbliższych okolic. Znajdziemy tu średniowieczne wieże mieszkalne, renesansowe dwory i zespoły parkowo-pałacowe, 11 obiektów posiada obecnie status Pomników Historii. Niegdyś miały tu swoje posiadłości znamienite rody europejskie, w tym Habsburgowie, Hohenzollernowie, Czartoryscy, Radziwiłłowie czy rodzina Schaffgotschów.  Niezwykłe bogactwo dziedzictwa materialnego oraz walory przyrodnicze Kotliny Jeleniogórskiej pozwalają zaliczyć ten obszar do najpiękniejszych krajobrazów kulturowych w kraju, krainy, którą w przeszłości nazywano śląskim Elizjium (w rozumieniu krainy wiecznego szczęścia).

Kiedy

1 października 2023

na wydarzenie obowiązują zapisy pod nr. tel. 604 94 89 81  w dniach 26 i 27 września od godz. 18.00 – do 20.00

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II

Spacery z przewodnikiem – wybrane przykłady założeń zieleni miejskiej we Wrocławiu od ogrodów historycznych po współczesne realizacje – wirydarze, promenady, zielone osiedla Wrocławia.  

1 Promenada Staromiejska – historyczny układ parkowy otaczający Stare Miasto

Tworzy ją pas zieleni, ciąg alei spacerowych przebiegających równolegle do fosy miejskiej i brzegu Odry. Projekt zagospodarowania tego terenu powstał na początku XIX wieku po wyburzeniu  fortyfikacji bastionowych na obrzeżach Starego Miasta. Na trasie spaceru odwiedzimy m.in. wyjątkowy, po rewitalizacji hotel Altus – dawny pałac bankiera Leipzigera, Park Staromiejski, ogród Pałacu Królewskiego, omówimy etapy prac remontowych Wzgórzem Liebicha.

Kiedy 7.10. sobota

godz. 15.00  zbiórka: ul. Piotra Skargi – Wzgórze Partyzantów

wydarzenie otwarte obowiązują zapisy pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

 

2 Ogrody biskupie, wirydarze – historyczne ogrody Kurii Książęcych, ogrody Ostrowa Tumskiego.

Poznamy historyczne założenia ogrodowe w granicach terenu będącego w końcu XII-tego i XIII-tego wieku własnością książęcą (lewobrzeżny obszar nad Odrą – wzdłuż obecnej osi pl. Nankiera) oraz ówczesnej książęcej części Ostrowa Tumskiego. Odwiedzimy zrewaloryzowany zespół ogrodów biskupich pomiędzy ul. Katedralną a Odrą. Będzie możliwość zwiedzania niedostępnych na co dzień miejsc w ramach zespołów poklasztornych, w tym wirydarze w klasztorze Sióstr Urszulanek, czy taras z pawilonem widokowym Ossolineum.

Kiedy 14.10 sobota

godz. 15.00, zbiórka: pl. Katedralny – InfoCrntrum na Ostrowie Tumskim

wydarzenie otwarte obowiązują zapisy pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

 

3 Założenia miasto ogród – wrocławskie Pawłowice

Wędrując szlakiem osiedla Pawłowice (dawnego Garten Stadt) poznamy kompozycję założenia urbanistycznego z lat 30stych XX wieku  oraz architekturę zabudowy osiedla, zwrócimy uwagę na historię miejsca, dzieje rodziny Kornów – słynnych księgarzy, drukarzy, wydawców i mecenasów sztuki, podkreślimy miejsce rodu w historii Wrocławia i rolę rodziny jaką odegrała w polskiej działalności wydawniczej.

Spacerując po osiedlu odwiedzimy zespół pałacowo-parkowy wraz neorenesansowym pałacem i dawną zabudową folwarczną – kiedyś majątek rodziny von Korn obecnie Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Uniwersytetu Przyrodniczego oraz miejscowe grodzisko – najstarsze ślady osadnictwa

Kiedy 21.10 sobota

godz. 15.00  zbiórka ul. Widawska, pętla autobusowa Park Pawłowicki

wydarzenie otwarte obowiązują zapisy pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

 

4 Ogrody biskupie, wirydarze – historyczne ogrody Kurii Książęcych, ogrody Ostrowa Tumskiego.

Poznamy historyczne założenia ogrodowe w granicach terenu będącego w końcu XII-tego i XIII-tego wieku własnością książęcą (lewobrzeżny obszar nad Odrą – wzdłuż obecnej osi pl. Nankiera) oraz ówczesnej książęcej części Ostrowa Tumskiego. Odwiedzimy zrewaloryzowany zespół ogrodów biskupich pomiędzy ul. Katedralną a Odrą, których inspiracją kompozycji były plany G.K. Geisslera z 1810 i 1820 roku. W XIX wieku ogrody rozciągały się wzdłuż całego nabrzeża rzeki.

Będzie możliwość zwiedzania niedostępnych na co dzień miejsc w ramach zespołów poklasztornych, w tym wirydarze w klasztorze Sióstr Urszulanek, czy pawilon widokowy Ossolineum.

Kiedy 28.10 sobota

godz. 10.30 zbiórka:  Klasztor Sióstr Urszulanek plac Nankiera 16

wydarzenie otwarte obowiązują zapisy pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

III

Tematyczne wystąpienia z pokazem multimedialnym o charakterze popularno-naukowym

 

1 Pałace Wrocławia – obraz zamożności i wielkich ambicji właścicieli

Pałac to reprezentacyjna budowla mieszkalna – w odróżnieniu od zamku – pozbawiona walorów obronnych. Pałacami nazywamy budowle o różnych formach architektonicznych, wznoszone od starożytności do czasów współczesnych. Ich użytkownikami byli władcy i przedstawiciele zamożnych rodów oraz uprzywilejowanych warstw społecznych. W XIX stuleciu budowle pałacowe służyły także jako obiekty użyteczności publicznej, pałacem określano bardziej okazałe gmachy urzędowe. Współcześnie wiele zabytkowych obiektów rezydencjonalnych posiada nowe, wtórne funkcje mieszcząc muzea, biblioteki, hotele, pełnią rolę siedzib firm, stanowią przestrzeń zintegrowaną z biurowcami.

Prezentacja multimedialna w sposób przekrojowy zaprezentuje dawne budowle pałacowe istniejące we współczesnej przestrzeni architektonicznej Wrocławia, które w przeszłości pełniły funkcję reprezentacyjno-mieszkalną dla ich właścicieli, przybliży linie rodowe, pokaże pałace  obecnie nie istniejące w strukturze zabudowy miasta oraz obiekty, które pełniły funkcję podmiejskich rezydencji.

Kiedy 6.10 piątek

godz, 17.30 CAL Centrum Aktywności Lokalnej. ul. Chopina, budynek siedziba Rady Osiedla Zacisze Zalesie Szczytniki

wydarzenie otwarte obowiązują zapisy pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

 

2 Rezydencje szlacheckie Dolnego Śląska – zespoły parkowo-pałacowe

W statystycznym opisie Śląska z 1845r. Johann Georg Knie wymienia niemal 1300 miejscowości, w których znajdowały się pałace lub siedziby ziemiańskie na obszarze Dolnego Śląska, ziemi kłodzkiej i pruskiej części Górnych Łużyc (R. Łuczyński 2016). Od czasu zakończenia drugiej wojny światowej do dzisiaj w różnym stanie zachowała się niespełna połowa zinwentaryzowanych wówczas obiektów.

Pałac to reprezentacyjna budowla mieszkalna – w odróżnieniu od zamku – pozbawiona walorów obronnych. Pierwotnie siedziby rezydencjonalne Dolnego Śląska powstawały w oparciu o przebudowę istniejących założeń zamków, które nie miały militarnego znaczenia, ufortyfikowanych dworów, czy rozplanowane zostały w oparciu o założenia dworów mieszkalnych.

Obiekty rezydencjonalne powstawały przy majątkach ziemskich, były siedzibą dóbr wokół której skupiało się kilka folwarków, pałac był centrum administracyjnym, kulturalnym majątku. Rezydencje to główna siedziba właściciela, były również siedzibą zarządcy. Pałace pełniły rolę podmiejskich rezydencji oraz miejskich siedzib reprezentacyjnych.

Prezentacja pokaże wybrane rezydencje oraz przypałacowe założenia ogrodowe, ponadto wyróżni przykłady najlepiej przeprowadzonych rewitalizacji zespołów parkowo-pałacowych.

Kiedy 20.10 piątek

godz, 17.30 CAL Centrum Aktywności Lokalnej. ul. Chopina, budynek siedziba Rady Osiedla Zacisze Zalesie Szczytniki

wydarzenie otwarte obowiązują zapisy pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

 

3 Historyczne ogrody Wrocławia

Historyczny podział na ogrody wg obowiązującej od XVIII wieku na Śląsku nomenklatury wydzielał ogrody zabawowe, ogrody ozdobne, ogrody użytkowe. Ogród miejski od samego początku miał być z założenia kompilacją tych wszystkich rodzajów. Ogrodnicy miejscy starali się doprowadzić do sytuacji optymalnej łącząc w jednym projekcie chęć stworzenia warunków do uprawy roślin z przestrzenią sprzyjającą odpoczynkowi i zabawie mieszkańców oraz funkcją estetyczną, a także dziś już zapomnianą funkcją terapeutyczną, która cechowała jeszcze XVIII-wieczne założenia ogrodowe.

 

Rozwój zieleni publicznej we Wrocławiu jest zapisem przemian historycznych, społecznych i estetycznych oraz efektem ewolucji takich sfer życia jak edukacja, świadomość i rozwój form spędzania czasu wolnego. Miejska zieleń publiczna, jej formy , rozmiary, skład gatunkowy i pełnione funkcję w sposób bezpośredni oddają zmiany zachodzące we wrocławskim społeczeństwie, jego ambicjach i modach na przestrzeni ponad 300 lat.

 

Prezentacja w sposób przekrojowy przybliży  historyczne założenia zieleni miejskiej, w tym  nie istniejące w przestrzeni Wrocławia, wyróżnione zostaną ogrody klasztorne, promenady, labirynty, skwery, aleje, place i zieleńce, ogrody użytkowe, ogrody ozdobne dawnych rezydencji arystokratycznych Wrocławian, parki sięgając do historycznych założeń i projektów.

Kiedy 27.10 piątek

godz, 17.30  CAL Centrum Aktywności Lokalnej. ul. Chopina, budynek siedziba Rady Osiedla Zacisze Zalesie Szczytniki

wydarzenie otwarte obowiązują zapisy pod nr. tel. 604 94 89 81 wyłącznie SMS

Galeria