Piękna Wielkopolska – wyjazd – 28 maja 2023r.

Wyjazd – Piękna Wielkopolska 28 maja 2023r. Zapraszamy do zapisów!

PUSZCZYKOWO –KÓRNIK – KOSZUTY – WINNA GÓRA – MOSINA

 

PUSZCZYKOWO – miejscowość w odległości ok. kilkunastu km od centrum Poznania w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego, w otulinie parku. Miasto położone jest w strefie przełomowej doliny Warty oraz w strefie falistej wysoczyzny morenowej wzniesionej ponad dno doliny, w sąsiedztwie borów sosnowych i lasów mieszanych. Przestrzeń dla rekreacji i turystyki weekendowej mieszkańców Poznania.

MUZUM – PRACOWNIA ARKADEGO FIEDLERA  W  PUSZCZYKOWIE –  mieści się w starym domu rodziny Fiedlerów – zwiedzających otacza aurą dalekich podróży i wielkiej przygody. Zobaczymy oryginalne eksponaty z Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji – przywiezione z licznych podróży przez Arkadego Fiedlera oraz jego synów Marka i Arkadego Radosława, poznamy tajemniczy świat Indian; w przydomowym ogrodzie nazywanym przez właścicieli Ogrodem Tolerancji – spotkamy się z unikalną kolekcją monumentów egzotycznych – repliki słynnych zabytków prehistorycznych kultur oraz z repliką legendarnego żaglowca Krzysztofa Kolumba „Santa Maria” wykonana w skali 1:1.

ARKADY ADAM FIEDLER – wybitny pisarz i podróżnik, przyrodnik, reportażysta, należy do grona klasyków polskiej książki podróżniczej.

 

KÓRNIK  Zamek Kórnicki Pomnik Historii (zamek z ogrodem dendrologicznym, kolekcją sztuki, zbiorami bibliofilskimi) –  położony jest w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego, otoczony fosą, wokół niego rozciąga się park znany jako arboretum kórnickie.

Pierwszymi właścicielami Kórnika w średniowieczu była znana rodzina Górków, możnowładców wielkopolskich. W XVII wieku majątek zakupił Zygmunt Działyński. W rękach tego rodu Kórnik znajdował się aż do końca XIX wieku. Spośród wszystkich właścicieli z zamkiem najbardziej kojarzy się Teofila z Działyńskich Szołdrska Potulicka znana lepiej jako Biała Dama.

 

Zamek Kórnicki z jego wyposażeniem, zbiorami, biblioteką – od niemal dwustu lat stanowi ważny ośrodek kulturalny i naukowy, jest siedzibą biblioteki rodowej Działyńskich, a obecnie Polskiej Akademii Nauk.

Historia zamku sięga pierwszej połowy XV wieku, zaś jego obecna postać wywodzi się z przebudowy z około połowy XIX wieku, którą przeprowadzono w oparciu o projekt Karla Friedricha Schinkla oraz zmian wprowadzonych przez właściciela, które nadały zamkowi charakter malowniczej budowli obronnej. Jej inicjatorem był ówczesny właściciel  Tytus Działyński założyciel zbiorów kórnickich, znany patriota, uczestnik powstania narodowego z lat 1830-31, wydawca źródeł historycznych do dziejów Polski. W rezydencji stworzył bibliotekę pełną starych druków, map i rękopisów (polskich lub z Polską związanych), a także zbiór pamiątek narodowych.

Ostatni właściciel zamku Władysław Zamoyski, siostrzeniec Jana Działyńskiego, syn Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, przekazał całą majętność kórnicką narodowi polskiemu w 1924 roku.

 

KOSZUTYbarokowy dwór alkierzowy z XVIII wieku Pomnik Historii – „Mała siedziba ziemiańska w Wielkopolsce” z oryginalnym ziemiańskim wyposażeniem, obecnie siedziba Muzeum Ziemi Średzkiej

 

Dwór alkierzowy w Koszutach jest wzorcowym przykładem barokowej siedziby szlacheckiej z czasów I Rzeczypospolitej uzupełnionej neobarokową rozbudową w okresie odradzającej się Polski po zaborach. Dwory alkierzowe są charakterystyczną cechą polskiej architektury dworskiej, tak licznie reprezentowanej do II wojny światowej. Wywodzą się z obronnego dworu rycerskiego z narożnymi wieżami, które w baroku zamieniono na alkierze, przyjmując formę skromnej rezydencji ziemiańskiej. Dwór w Koszutach jest jednym z najlepiej zachowanych pod względem ukształtowania bryły, formy architektonicznej i rozplanowania wnętrz tego typu obiektów w Polsce i wraz z otaczającym go parkiem stanowi on wiarygodny dokument swoich czasów.

 

WINNA GÓRA  – Miejscowość upamiętniona pobytem znanego polskiego bohatera narodowego gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, który mieszkał tu w latach 1807–1817.

Gen. Jan Henryk Dąbrowski pod koniec XVIII w. był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, a potem twórcą Legionów Polskich we Włoszech, inicjator powstania wielkopolskiego z 1806 r. To właśnie w tym okresie cesarz Napoleon nadał mu Winną Górę wraz z okolicznymi folwarkami jako formę rekompensaty za utracone majątki, które Dąbrowski sprzedał aby uzyskać środki na tworzenie legionów W tej posiadłości generał spędził ostatnie lata swojego życia

 

W miejscowym kościele znajduje się kaplica grobowa J. H. Dąbrowskiego z 1863r. z klasycystycznym sarkofagiem, w podziemiach krypta grobowa Dąbrowskich i Mańkowskich.

Po gen. Dąbrowskim  majątek przeszedł w ręce jego spadkobierców: syna Bronisława, a od 1880r. jego wnuka  – Napoleona Mańkowskiego. W rękach Mańkowskich dobra winnogórskie pozostawały do II wojny światowej.

Zobaczymy ekspozycję poświęconą generałowi, a w pobliskim kościele pw. św. Michała odwiedzimy  sarkofag generała, który został w Winnej Górze pochowany (ozdobiony młodopolskimi polichromiami)

 

MOSIŃSKA KOLEJ DREZYNOWA w Wielkopolskim Parku Narodowym

Będlewo- pałac w formie neogotyku angielskiego wzniesiony w 1866 roku (w miarę dostępności czasowej)

WYJAZD  godzina 7.00  Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót po. godz. 20.00

Koszt uczestnictwa 170 zł – przejazd autobusem, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW

Dodatkowo koszty wstępów Puszczykowo, Kórnik, Koszuty, Kolej drezynowa

Wpłaty uczestników na konto maksymalnie  5 dni przed wyjazdem

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

Prosimy zapoznać z zasadami udziału w wydarzeniach odpłatnych  Zakochaj się w Polsce –  do pobrania tutaj

Galeria