Południowo-wschodnia Wielkopolska – szlakiem rezydencji szlacheckich

Południowo-wschodnia Wielkopolska – szlakiem rezydencji szlacheckich 24 kwietnia 2022

Trasa: Antonin- Lewków-Raszków/Bugaj-Gołuchów – Kalisz. Zespołom rezydencjonalnym towarzyszą tereny parkowe, a w Gołuchowie Park – Arboretum. Jest to jeden z najstarszych i cennych dendrologicznie ogrodów założonych w stylu angielskim w drugiej połowie XIX wieku. Jego twórcami są hrabina Izabella Działyńska z książąt Czartoryskich, hrabia Jan Działyński. Spacer do pokazowej zagrody żubrów zlokalizowanej w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum.

 

ANTONIN letnia siedziba księcia Antoniego Henryka Radziwiłła. Antoniński Pałac Radziwiłłów zaprojektował w stylu myśliwskim Karl Friedrich Schinkel – pozostawiając po sobie dzieło wybitne. Budynek został założony na rzucie ośmiokąta, stanowiącego podstawę czteropiętrowego korpusu głównego.

Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym w stylu angielskim, doskonale przenikającym się z leśnym otoczeniem.

Klasycystyczny pałacyk myśliwski został zbudowany w 1824 roku, książę wraz z całą swoją rodziną prowadził w nim ożywione życie towarzyskie i artystyczne. Myśliwską rezydencję odwiedzały ważne osobistości ze świata polityki i sztuki. Antoni H. Radziwiłł spełniał się też w roli mecenasa sztuk pięknych. Pewnie także z tych powodów gościem Antonina stał się – owiany sławą od lat młodzieńczych – Fryderyk Chopin.

Kościół MB ostrobramskiej – krypty grzebalne Radziwiłłów

 

BUGAJ Majątek ziemski wymieniony w 1789 roku, jako własność należąca do generała Augusta Gorzeńskiego herbu Nałęcz. Generał był dziedzicem sąsiednich Koryt i Dobrzycy. Później majątek przeszedł kolejno w ręce Kazimierza Turno i Heleny Wiktorii z Rogalińskich Turnowej.

Na początku XIX wieku dobra bugajskie zakupił baron Henryk Kottwitz, a następnie były w posiadaniu rodziny Bandelow, po czym do 1939 roku pozostały w rękach rodu Czarneckich herbu Prus III.

Po wojnie majątek podzielił losy innych polskich dworów. W 1946 roku, na mocy reformy rolnej, zniszczony i ograbiony przez wojska radzieckie majątek, został przejęty przez Skarb Państwa. Pierwszym zarządcą i gospodarzem została miejscowa SKR. W Pałacu mieściły się biura i mieszkania pracowników.

Zdewastowany i zrujnowany przez kolejnych powojennych właścicieli, trafił w 2008 roku w ręce Anny i Włodzimierza Podonowskich herbu Łodzia.

 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W LEWKOWIE W historii Polski rody szlacheckie były naturalną dla społeczeństwa elitą, a przynależność do niej traktowali na ogół nie jako szczęśliwy zbieg okoliczności, lecz jako służbę. Fakt ten nie raz potwierdzali poświęcając swą  pracę i służąc majątkiem w czasach pokoju, a oddając wolność i ryzykując życie w czasach zagrożeń i wojny. W okresie zaborów przewodzili całemu społeczeństwu w walce o niepodległą Polskę, w Wielkopolsce stawili czoła pruskiemu zaborcy.

Zespół pałacowo-parkowy w Lewkowie powstał jako siedziba rodowa Wojciecha oraz jego żony Salomei z Objezierskich Lipskiej. Rezydencja Lipskich była nieoficjalnie polskim ośrodkiem  politycznym i kulturalnym, członkowie rodu za swoją narodową działalność trafiali do więzień pruskich, a podczas drugiej wojny światowej byli więzieni przez gestapo. W 1786 majątek zakupił, a potem zbudował dwór o cechach pałacowych Wojciech Lipski, major w powstaniu 1831, sędzia grodzki kaliski, adiutant króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wnuk Antoni Lipski został pierwszym polskim starostą w Wielkopolsce po 1918 roku, a w 1928 roku podejmował w majątku prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Do czasu wybuchu II wojny światowej pałac był miejscem spotkań wielu dyplomatów akredytowanych w Polsce. Józef Lipski był wybitnym  dyplomatą, ambasadorem Polski w Berlinie w latach 1934-1939, a w czasach II wojny światowej doradcą premiera RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego. Lipscy to ród o bogatych tradycjach narodowych, to powstańcy wielkopolscy, żołnierze II Korpusu  gen. Władysława Andersa, fundatorzy stypendiów dla ubogiej młodzieży i towarzystw naukowych.

Zespół został poddany rewitalizacji, efekty zmian zachwycają zwiedzających. Muzeum w Lewkowie to miejsce pielęgnujące tradycje rodziny Lipskich herbu Grabie, centrum kulturalne.

 

GOŁUCHÓW – historia zamku sięga XVI wieku, pierwszy dwór obronny zbudował tu starosta radziejowski, wojewoda brzesko-kujawski Rafał Leszczyński. W połowie XIX wieku dobra gołuchowskie zakupił dla swego jedynego syna Jana, Tytus Działyński – właściciel dóbr kórnickich, Jan Działyński poślubił wówczas Izabellę, córkę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.

Pierwowzorem realizacji architektonicznej dokonanej przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską,  stały się słynne zamki królewskie znad Loary, dlatego dzisiaj podziwiać można charakterystyczne wysokie, kryte łupkiem dachy, smukłe kominy i wystrój rzeźbiarski typowy dla tych XVI-wiecznych budowli francuskiego renesansu.

Prywatne muzeum Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej funkcjonowało nieprzerwanie do września 1939 roku. II wojna światowa stała się dla kolekcji Izabelli Działyńskiej tragedią. Zrabowane przez hitlerowców zbiory zostały wywiezione, wiele eksponatów zniszczono, inne zaginęły. Ocalała część kolekcji powróciła do Polski w 1956 roku z byłego Związku Radzieckiego.

Obecnie gospodarzem zamku jest Muzeum Narodowe w Poznaniu, które wyposażyło sale zamkowe we własne zbiory: wspaniałe gobeliny, renesansowe malarstwo europejskie, rzadkie okazy mebli, kolekcję rzemiosła artystycznego oraz zabytki pochodzące z rozproszonej w czasie II wojny światowej kolekcji Izabelli Działyńskiej, które systematycznie powracają do zamku.

 

KALISZ – miasto liczące 110 tys. mieszkańców, położone w dolinie Prosny, ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny południowo-wschodniej Wielkopolski; o mieście mówi się, ze ma najprawdopodobniej najstarszą metrykę; w latach 1975-1998  Kalisz był miastem wojewódzkim.

W latach 1793-1806 pozostawał pod wpływem rządów pruskich, a w okresie 1806-1815 należał do Księstwa Warszawskiego, Po upadku Księstwa miasto znalazło się w granicach Królestwa Polskiego, a później do 1914 roku było pod zaborem rosyjskim.

W okresie wczesnego średniowiecza Kalisz leżał w miejscu zwanym dziś Zawodziem, pośród licznych rozlewisk rzeki Prosny. Odgrywał wówczas istotną rolę w procesie tworzenia się i późniejszego kształtowania państwa wczesnopiastowskiego. Znajdowało się tam wczesnośredniowieczne grodzisko, które w okresie od IX do XIII wieku tworzyło najstarsze centrum Kalisza. Pozostałości wałów, romańskiej kolegiaty i wieży obronnej świadczą o istnieniu grodziska z przełomu IX-X wieku. Gród położony był wśród rozlewisk Prosny, które w naturalny sposób podnosiły obronność. Ta niewielka, ufortyfikowana osada stanowiła jeden z najważniejszych grodów średniowiecznej Polski.

Do turystycznych atrakcji miasta należy między innymi:

  • Kaliski Ratusz i Rynek Starego Miasta;
  • Katedra Kaliska – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa – 25 marca 1992 r. Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję kaliską, należącą do metropolii poznańskiej, podnosząc do rangi katedry kościół św. Mikołaja;
  • bazylika kolegiacka – Sanktuarium św. Józefa – rozwój kultu Świętego Józefa sięga 1670, wtedy za przyczyną św. Józefa został uzdrowiony mieszkaniec pobliskiej wsi Szulec, który jako wotum dziękczynne ufundował obraz Świętej Rodziny i umieścił go w Kaliskiej Kolegiacie w podarowanym przez siebie ołtarzu; Kaliska świątynia jest najstarszym ośrodkiem kultu tego świętego na świecie.
  • fragment murów miejskich z XV-wieczną basztą Dorotką – jedyną zachowaną do dziś basztą kaliską, wchodzącą niegdyś w skład fortyfikacji miejskich;
  • najstarszy i najsławniejszy kaliski most zbudowany w roku 1825, usytuowany na głównym korycie Prosny;
  • Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego –  tradycje teatralne w Kaliszu sięgają roku 1800, kiedy „ojciec sceny polskiej” – Wojciech Bogusławski „dał” po raz pierwszy w mieście spektakl teatralny, wkrótce wybudował drewniany wówczas budynek teatru;
  • kościół św. Stanisława i klasztor OO Franciszkanów – z XIII-XIV wieku w stylu gotyckim,  jest jednym z najstarszych kaliskich kościołów, fundatorami klasztoru byli książę kaliski i wielkopolski Bolesław Pobożny i jego żona bł. księżna Jolanta.
  • Gmach Sądów – dawna siedziba Trybunału Kaliskiego
  • Z Kaliszem związane są takie postaci jak: Adam Asnyk, Maria Dąbrowska, Maria Konopnicka, Wojciech Bogusławski

Majonez Winiarski (produkowany dzisiaj przez Nestle Polska), chrupiące Grześki (i inne słodycze produkowane obecnie przez Jutrzenkę Colian SA), zdrowe chipsy z warzyw i owoców firmy Paula, a także odzież marki Big Star to produkty, którymi miasto z dumą się chwali. Kalisz słynie z lokalnego produktu – są nim andruty kaliskie, cieniutkie, lekkie chrupiące krążki, uwielbiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Wyjazd  godzina 7.00 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót do godz. 21.00

Koszt uczestnictwa 150 zł – przejazd autokarem ,opłaty drogowe – skala pojazdu dobrana do liczebności grupy, opieka merytoryczna przewodników Zakochaj się w Polsce na całej trasie wycieczki.

 

Wpłaty uczestników wyłącznie do 15 kwietnia 2022r.

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

 

Państwo, którzy chcą ubezpieczyć się w ramach NNW  powinni uczynić to samodzielnie u wybranego ubezpieczyciela na wskazany dzień wyjazdowy. Ubezpieczeniem jesteście Państwo objęci tylko w pojeździe.

koszty wstępów dodatkowo – około 20zł

 

Na naszym szlaku poznamy rezydencje okolic Ostrowa Wielkopolskiego  i Kalisza. Jak zawsze prowadzone przez nas trasy są bogate i różnorodne, obok rezydencji odwiedzimy inne zaproponowane przez przewodników nieznane miejsca.

Galeria