Przełom Dunajca – Beskidy – wyjazd 29-30 lipca 2023r.

Wyjazd: Przełom Dunajca – Beskidy – wyjazd 29-30 lipca 2023r. Zapraszamy do rezerwacji.

Stary Sącz to miasto położone w województwie małopolskim w sąsiedztwie Nowego Sącza. znajduje się pomiędzy dwiema rzekami: Popradem i Dunajcem, to najstarsze miasto Sądecczyzny.

Przełom Dunajca – Pieniński Park Narodowy – najbardziej rozpoznawane miejsce parku to pieniński przełom, składa się z siedmiu malowniczych meandrów Dunajca wpisanych w jar o ścianach osiągających po kilkaset metrów wysokości, przełom miejscami zwęża się do kilkunastu metrów. Rozpoczyna się tuż poniżej Sromowców Niżnych, kończy w Szczawnicy. Można go pokonać pieszo, rowerem lub tratwą pod flisackim okiem – spływ Dunajcem.

Pieniny zbudowane są główne utworów geologicznych pochodzących z okresu jury i kredy, w  trzeciorzędzie rzeki płynęły na poziomie odpowiadającym dzisiejszym partiom szczytowym Pienin. Płynący po powierzchni zrównania pra-Dunajec miał charakter spokojnej, wijącej się licznymi zakolami rzeki. Powolny ruch wznoszący Pieniny w czwartorzędzie rozpoczął proces wcinania się Dunajca w głąb utworów wapiennych i kształtowanie dzisiejszego przełomu.

Jezioro Czorsztyńskie – zaporowy zbiornik wodny na rzece Dunajec

Niedzica – Zamek „Dunajec” w Niedzicy został wzniesiony w I połowie XIV wieku przez Kokosza Berzewiczego, jako fortalicja broniąca północnej granicy Węgier, odtąd pozostawał w rękach węgierskich rodów, po I wojnie światowej został włączony w granice Polski.

Szczawnica Zdrój – uzdrowisko, promenada nad potokiem Grajcarkiem

Wjazd koleją linową na Palenicę – Palenica to szczyt o wysokości 722 m npm w Małych Pieninach, położony tuż nad Szczawnicą Zdrojem

Wąwóz Homole, przez który przebiega popularna spacerowa trasa turystyczna, przejście dnem doliny, gdzie płynie potok Kamionka tworzący atrakcyjne kaskady, wysokość ścian wąwozu osiąga nawet 100 m  – Małe Pieniny

WYJAZD  godzina 7.00  Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót następnego dnia około godz. 21.00

Koszt uczestnictwa 560 zł – nocleg ze śniadaniem, przejazd autobusem, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW

Przy małej grupie koszt 620 zł.

Dodatkowe koszty – atrakcje turystyczne – kolej linowa na Palenicę, Zamek Niedzica, spływ Dunajcem 100 zł

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

Prosimy zapoznać z zasadami udziału w wydarzeniach odpłatnych  Zakochaj się w Polsce –  do pobrania tutaj

Galeria