Przez Jurę Krakowsko-Częstochowską do źródeł Warty…

Przez Jurę Krakowsko-Częstochowską do źródeł Warty i Pilicy 15 sierpnia 2021

Jura, pochodzi od nazwy okresu jurajskiego ery mezozoicznej, kiedy to osadziła się większość skał budujących ten region. To właśnie jurajskie wapienie skaliste budują tak malownicze i wpływające na wyobraźnię elementy krajobrazu i masywy skalne.

Zakochaj się w Polsce zaprasza na Szlak Orlich Gniazd, który tworzy system średniowiecznych zamków niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego. Przemierzając Wyżynę Krakowsko-Częstochowską doświadczymy bezpośredniego kontaktu z przyrodą, w wapiennym krajobrazie poszukiwać będziemy ostańców, jaskiń, bram skalnych i innych niezwykłych efektów zjawisk krasowych.

Chechło – Pustynia Błędowska zwana „Polską Saharą”. Jest to największa pustynia w Europie, stanowi unikat przyrodniczy i geograficzny w skali europejskiej, powstała bowiem w umiarkowanym i wilgotnym klimacie, Pustynia Błędowska, to największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km.kw) położony na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej;  punkt widokowy

Rabsztyn, Ogrodzieniec – ruiny zamku w Rabsztynie i w Ogrodzieńcu,  jedne z bardziej malowniczych obiektów turystycznych na Szlaku Orlich Gniazd, położone wśród jurajskich skał ruiny kryją wiele tajemnic przeszło 800-letniej historii zamków, które był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w historii Polski;  wybudowane w XIV wieku z inicjatywy króla  Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd; zwiedzanie

Mirów, Bobolice – zamki Kazimierza Wielkiego z połowy XIV wieku Bobolice – zamek znany z planu filmowego serialu Korona Królów, Średniowieczny zamek, który po ponad 10 latach rekonstrukcji powrócił do swej dawnej świetności; zwiedzanie

Żarki –cmentarz żydowski w Żarkach zwany kirkutem oraz zespół zabytkowych kamiennych  stodół, spacer po miasteczku. do II wojny światowej współistniały tu obok siebie społeczności żydowska i chrześcijańska. W 1930 roku Żydzi stanowili ponad 60 procent ludność Żarek.

Leśniów – klasztor i nowicjat zakonu paulinów, sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Sercem Leśniowskiej świątyni jest lipowa figurka Najświętszej Maryi Panny  pochodząca z XIV wieku.

Złoty Potok – dworek związany z Zygmuntem Krasińskim, w połowie XIX wieku wybitny polski twórca epoki romantyzmu przybył tu do swego ojca Wincentego Krasińskiego; pałac Raczyńskich, Kraszewskich  zwiedzamy z zewnątrz; najstarszych w Europie stawy z rybami łososiowatymi – Stawy Raczyńskich, Pierwsza hodowla ryb łososiowatych na kontynencie europejskim

W miarę możliwości czasowych – nasz plan to trasa dwudniowa skomasowana do jednodniowego wyjazdu  Olsztyn – spacer po miasteczku, wspinaczka na ruiny zamku,  Rezerwat Parkowe chroniący najbardziej malowniczą część doliny Wiercicy z jej źródłami, różnorodnymi formami skalnymi, ostańcami  i jaskiniami, Brama Twardowskiego, fragment pierwotnie pustynnego terenu nazywanego  Pustynią Siedlecką

 

 

Wyjazd  godzina 7.00 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej Koszt 150 zł  opieka przewodnicka, transport, opłaty drogowe.

Dodatkowo – wstępy we własnym zakresie 35- 40 zł

Wpłaty uczestników na konto maksymalnie do 10-11 sierpnia 2021

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

Uczestnicy wycieczki powinni zadbać o wygodne buty z przeznaczeniem na wędrówek terenowe

Galeria wyjazdu