Rezydencje pogranicza śląsko – łużyckiego – 15 sierpnia 2023

Wyjazd: Rezydencje pogranicza śląsko – łużyckiego – 15 sierpnia 2023

 

KLICZKÓW – pierwotnie zamek obronny wzniesiony przez księcia Bolka I świdnickiego, z czasem przeszedł w posiadanie rodów rycerskich – rozbudowywany; ostateczny wygląd pałacu jest wynikiem przebudowy w II połowie XIXw., kiedy właścicielem Kliczkowa został hrabia Friedrich von Solms-Baruth, honorującemu się od 1906 roku tytułem książęcym, powstało imponujące założenie nawiązujące w formie do słynnych zamków nad Loarą;  obiekt o charakterze eklektycznym zyskał nowe elewacje, malownicze wieże, szczyty, portale, gzymsy, galerie komunikacyjne, klatki schodowe; przy pałacu  zabudowania folwarczne,  kilkudziesięciohektarowy park krajobrazowy i unikatowy na skalę europejską cmentarz koni.  Zwiedzanie

IŁOWA zespół pałacowo-ogrodowy, pałac – dzisiejszy kształt o cechach secesji nadał mu hrabia Friedrich Maximilian von Hochberg będący właścicielem posiadłości w I połowie XXw. – stworzył ogród secesyjny z elementami japońskiej sztuki ogrodowej i ogrodu chińskiego. W skład Parku Dworskiego w Iłowej wchodzą ogród japoński (Hrabia Fryderyk von Hochberg Furstenstein wykorzystując istniejący układ wodny wprowadził kamienne latarnie, herbaciarnię, wysoko wysklepione mostki, drzewa i krzewy z Dalekiego Wschodu), ogród chiński z unikalnymi murami z otworami tzw. „bramami księżyca” oraz mostkiem z chińską pagodą,  ponadto ogród różany o cechach kompozycji secesyjnej oraz gaje różaneczników. W pomieszczeniach pałacu jest dzisiaj szkoła – wejście.

hrabia był pomysłodawcą stworzenia ogrodu japońskiego we Wrocławiu, znawca sztuki wschodu, kolekcjoner, miłośnik sztuki ogrodowej. Spacer po parku

Park Mużakowski im. Księcia Pücklera (Park Muskau) – Park Mużakowski, inaczej Park Muskau, która to nazwa jest jego nazwą historyczną, został założony w I połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej.  Dzisiaj przez Park Mużakowski przebiega korytem Nysy Łużyckiej granica polsko-niemiecka. Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, podzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (woj. lubuskie). Po niemieckiej stronie znajduje się centralna część założenia z głównymi budynkami, ogrodami i terenem rekreacyjnym (ok. 1/3 historycznej kompozycji), po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park (ok. 500 ha). Obie części łączą dwa mosty parkowe – Most Podwójny oraz Most Angielski. Park Mużakowski jest wpisany w malowniczą scenerię doliny Nysy, to swoiste połączenie natury oraz sztuki ogrodniczej, to kompozycja łącząca elementy naturalne i kulturowe.

W 2004 r. Park Mużakowski został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego rewaloryzacja jest wspólnym projektem polsko-niemieckim.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W miarę możliwości czasowych ciekawostki przewodnickie:

WARTA BOLESŁAWIECKA  – renesansowy dwór o cechach obronnych (wały i fosa) z XVI wieku z zabudowaniami majdanu (przebudowany w XVII wieku), dwór wzniesiony na rzucie podkowy, ozdobiony stylizowanymi szczytami i sgraffitem, w zespole folwark  Restauracji – przywróceniem do dawnego stanu po zniszczeniach zespołu wykorzystywanego przez miejscowy PGR – podjął się lokalny przedsiębiorca. Spotkanie z właścicielem, zwiedzanie obiektu

KRUSZYN – pałac odbudowany i uratowany przed zniszczeniem przez polsko-francuskie małżeństwo Państwa Lidię i Joela Beucher. Zwiedzanie obiektu, podczas oprowadzania poznamy inne pasje właścicieli poza architekturą i zamiłowaniem do ratowania niszczejących zabytków , tj. zamiłowanie do muzyki i śpiewu.

WYJAZD  godzina 7.00  Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót po. godz. 20.00

Koszt uczestnictwa 190 zł – przejazd autobusem, opłaty autostradowe, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW

Koszty wstępów: Zamek Kliczków 35zł Kruszyn 10 zł, wstęp do parku księcia Pücklera  bezpłatny , opłata za punkt widokowy 2 EURO, lody księcia Pücklera, obiad

Wpłaty uczestników na konto maksymalnie – maksymalnie 5 dni przed wyjazdem

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

Prosimy zapoznać z zasadami udziału w wydarzeniach odpłatnych  Zakochaj się w Polsce –  do pobrania tutaj

Galeria