Zakochaj się w Polsce

IDEA, ZAŁOŻENA

Oferta Stowarzyszenie „Zakochaj się w Polsce” jest skierowana do tych z Państwa, którzy lubią odkrywać piękno i historię Polski,  chcą wiedzieć więcej o naszym kraju, i są ciekawe nieznanych miejsc oraz do tych, dla których ważny jest kontakt z przyrodą.

 

Zapraszamy chętnych poszukujących nieznanych miejsc, ciekawych tajemnic przeszłości,  gotowych na poznawanie nowych szlaków tematycznych, atrakcji kulturowych i przyrodniczych Polski. Odkrywamy tajniki dzieł sztuki, poznajemy niecodzienne przykłady architektury, podziwiamy piękno krajobrazu, nasze działania rozwijają pasje wielu miłośników krajoznawstwa, poszerzają wiedzę w obszarze walorów kulturowych, historii, bogactwa przyrody oraz przestrzeni antropogenicznej w tym: dóbr kultury, zabytków architektury, budownictwa, urbanistyki, obiektów muzealnych, dziedzictwa techniki.

 

Działania „Zakochaj się w Polsce” popularyzują  wiedzę o naszym kraju, umożliwiają rozwój  zainteresowań, a przy tym są wyjątkową formą rekreacji i wypoczynku.

ZESPÓŁ STOWARZYSZENIA

W ramach stowarzyszenia działania koordynują licencjonowani przewodnicy turystyczni – miejscy i terenowi – górscy, zawodowi specjaliści dziedzin krajoznawczych – architektury, historii sztuki, geografii, urbanistyki, pasjonaci przyrody, miłośnicy botaniki, a przeze wszystkim zamiłowani w swojej pracy krajoznawcy. To także wykładowcy i egzaminatorzy na kursach dla przewodników po Wrocławiu i kursach na uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego; egzaminator Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Opisy konserwatorskie wykonywane dla rewitalizowanych obiektów, jak i inwentaryzacje zabytków pozwalają wzbogacić nasze trasy w nieznane dotąd obiekty.

 

Pracę z dziećmi ułatwia nam doświadczenie zdobyte w szkole. Wielokierunkowe wykształcenie, w tym liczne studia podyplomowe wzbogacają nasza wiedzę i umiejętności w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i artystycznych, dwie osoby z zespołu czynnie wykonują zawód nauczyciela. W ramach działań statutowych dbamy o to aby dzieci poznawały najbliższe otoczenie i swój region, podejmujemy zajęcia o tematyce przyrodniczej oraz dotyczące procesów zachodzących w poszczególnych sferach Ziemi. Wpajamy nawyki zachowań uczących szacunku do przyrody, postaw ekologicznych.

 

Wśród członków stowarzyszenia są uczestnicy krajoznawczych wyjazdów, którzy z wielką pasją i zamiłowaniem poznają z nami Polskę.

 

Wycieczki z „Zakochaj się w Polsce” to rzeczywiste odkrywanie Polski, poznawanie jej dorobku i współczesnych osiągnięć. Miłośnikom turystyki regionalnej przybliżają Wrocław i Dolny Śląsk,  ponadto sprzyjają poznaniu państw graniczących z Polską.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zakochane w Polsce
i chcące odkrywać jej piękno.

DANE REJESTROWE ORGANIZACJI

Stowarzyszenie : „Zakochaj się w Polsce”
Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
Prezes Zarządu Anna Zwiech i Wiceprezes Damian Kanclerski
Adres rejestrowy: ul. Pawłowicka 86E, 51-250 Wrocław
Tel. 604 948 981
Mail: przewodnik@zakochajsiewpolsce.org
www: zakochajsiewpolsce.org
KRS: 0000772210
Statut organizacji:

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Doświadczenie i realizacja działań w ramach założeń statutowych Zakochaj się w Polsce.

  • Weekendowe spotkania, jednodniowe i kilkudniowe wyjazdy terenowe będące podstawę do rekreacji i wypoczynku przeznaczone dla miłośników i pasjonatów historii, kultury i dziedzictwa Polski, Dolnego Śląska, Wrocławia;
  • Spacery tematycznym na obszarze Wrocławia i okolic, wycieczki piesze, rowerowe;
  • Wykłady popularno-naukowe, pokazy multimedialne, konferencje naukowe, szkolenia;
  • Stowarzyszenie podejmuje także działalność wydawniczą, organizuje prelekcje we wrocławskich instytucjach kultury – muzeach, bibliotekach, podejmuje działania w ramach projektów miejskich realizowanych przez Biuro Promocji Miasta i Dolnośląską Okręgową izbę Architektów
  • Ponadto wydarzenia rekreacyjne, gry terenowe dla dzieci i dorosłych, dla najmłodszych zajęcia dydaktyczne i zabawy edukacyjne, działania rekreacyjno-edukacyjne w ramach ferii szkolnych i wakacji.