Wielkopolska Mehoffera wyjazd – 7 maja 2023

Wyjazd: Wielkopolska Mehoffera wyjazd – 7 maja 2023

Wielkopolska Mehoffera

JUTROSIN  – polichromie – wyjątkowy wystrój –  motywy malarstwa bizantyjskiego, witraże projektu Józefa Mehoffera

PĘPOWO – pałac z końca XVII wieku, spotkanie z właścicielem (w miarę dostępności)

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W LEWKOWIE Zespół pałacowo-parkowy w Lewkowie powstał jako siedziba rodowa Wojciecha oraz jego żony Salomei z Objezierskich Lipskiej. Rezydencja Lipskich była nieoficjalnie polskim ośrodkiem  politycznym i kulturalnym, członkowie rodu za swoją narodową działalność trafiali do więzień pruskich, a podczas drugiej wojny światowej byli więzieni przez gestapo. W 1786 majątek zakupił, a potem zbudował dwór o cechach pałacowych Wojciech Lipski, major w powstaniu 1831, sędzia grodzki kaliski, adiutant króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wnuk Antoni Lipski został pierwszym polskim starostą w Wielkopolsce po 1918 roku, a w 1928 roku podejmował w majątku prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Do czasu wybuchu II wojny światowej pałac był miejscem spotkań wielu dyplomatów akredytowanych w Polsce. Józef Lipski był wybitnym  dyplomatą, ambasadorem Polski w Berlinie w latach 1934-1939, a w czasach II wojny światowej doradcą premiera RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego. Lipscy to ród o bogatych tradycjach narodowych, to powstańcy wielkopolscy, żołnierze II Korpusu  gen. Władysława Andersa, fundatorzy stypendiów dla ubogiej młodzieży i towarzystw naukowych.

Zespół został poddany rewitalizacji, efekty zmian zachwycają zwiedzających. Muzeum w Lewkowie to miejsce pielęgnujące tradycje rodziny Lipskich herbu Grabie, centrum kulturalne.

TUREK „Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera” – Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera pozwala od podstaw odkryć dzieła krakowskiego artysty. W pięciu tzw. „czerwonych salach” znajdują się szkice oraz projekty do polichromii i witraży, których odwzorowania możemy podziwiać w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.

Wnętrze kościoła Najświętszego Serce Pana Jezusa w Turku jest niezwykłe. Każdy centymetr powierzchni ścian i sufitu pokrywa kolorowa polichromia. Ptaszki, kwadraty, liście. Do tego wielobarwne witraże wpuszczają nieziemskie światło. Całość jest dziełem Józefa Mehoffera, ucznia Jana Matejki.

KALISZ – miasto liczące 110 tys. mieszkańców, położone w dolinie Prosny, ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny południowo-wschodniej Wielkopolski; o mieście mówi się, ze ma najprawdopodobniej najstarszą metrykę; w latach 1975-1998  Kalisz był miastem wojewódzkim.

W latach 1793-1806 pozostawał pod wpływem rządów pruskich, a w okresie 1806-1815 należał do Księstwa Warszawskiego, Po upadku Księstwa miasto znalazło się w granicach Królestwa Polskiego, a później do 1914 roku było pod zaborem rosyjskim.

W okresie wczesnego średniowiecza Kalisz leżał w miejscu zwanym dziś Zawodziem, pośród licznych rozlewisk rzeki Prosny. Odgrywał wówczas istotną rolę w procesie tworzenia się i późniejszego kształtowania państwa wczesnopiastowskiego. Znajdowało się tam wczesnośredniowieczne grodzisko, które w okresie od IX do XIII wieku tworzyło najstarsze centrum Kalisza.Ta niewielka, ufortyfikowana osada stanowiła jeden z najważniejszych grodów średniowiecznej Polski.

Do turystycznych atrakcji miasta należy między innymi: Kaliski Ratusz i Rynek Starego Miasta; Katedra Kaliska – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa – 25 marca 1992 r. Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję kaliską, należącą do metropolii poznańskiej, podnosząc do rangi katedry kościół św. Mikołaja; bazylika kolegiacka – Sanktuarium św. Józefa – Kaliska świątynia jest najstarszym ośrodkiem kultu tego świętego na świecie; fragmenty murów miejskich z XV-wieczną basztą Dorotką; najstarszy i najsławniejszy kaliski most zbudowany w roku 1825 usytuowany na głównym korycie Prosny; Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego –  tradycje teatralne w Kaliszu sięgają roku 1800, kiedy „ojciec sceny polskiej” – Wojciech Bogusławski „dał” po raz pierwszy w mieście spektakl teatralny; Gmach Sądów – dawna siedziba Trybunału Kaliskiego.  

Z Kaliszem związane są takie postaci jak: Adam Asnyk, Maria Dąbrowska, Maria Konopnicka, Wojciech Bogusławski.

Koszt uczestnictwa 170 zł – przejazd autobusem, opłaty autostradowe, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW

Koszt wstępów 20 zł

Wpłaty uczestników na konto maksymalnie – maksymalnie 5 dni przed wyjazdem

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

Prosimy zapoznać z zasadami udziału w wydarzeniach odpłatnych  Zakochaj się w Polsce –  do pobrania tutaj

Galeria