Wrocławska Wakacyjna Przygoda 2022 – Moje miasto, mój region

Wrocławska Wakacyjna Przygoda 2022 – Moje miasto, mój region – poznajemy Wrocław i atrakcje Dolnego Śląska

Spacery z przewodnikiem po Wrocławiu i wycieczki krajoznawcze – terenowe w ramach Dolnego śląska.

ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW

uczestnicy w wieku 8-14 lat – dzieci, które mieszkają lub przebywają we Wrocławiu w czasie realizacji zadania

 

Projekt „Zakochaj się w Polsce” jest kontynuacją krajoznawczych wyjazdów i spacerów po Wrocławiu realizowanych w poprzednim sezonie w ramach działania finansowanego z Gminy Wrocław: ‘Wrocławska Wakacyjna Przygoda – mój Wrocław, mój region”. Wydarzenie cieszyło się popularnością, pośród wakacyjnej oferty było chętnie wybierane przez dzieci, zyskało uznanie rodziców, czego dowodem jest informacja zwrotna kierowana do nas bezpośrednio oraz publikowana w mediach społecznościowych.

Spacery jak i wycieczki terenowe mają charakter edukacyjny, jednocześnie to forma rekreacji na świeżym powietrzu, wypoczynku, przebywania w grupie rówieśniczej, a tym samym budowania relacji, współdziałania i szacunku wobec koleżanek i kolegów. Wycieczki motywują do poznawania świata, odkrywania miejsca zamieszkania, rozbudzają ciekawość, rozwijają pasje i zainteresowania. Taka forma spędzania czasu wolnego jest alternatywna dla czasu spędzanego przy komputerze, w mediach społecznościowych, grach komputerowych, wobec problemów radzenia sobie z tzw. nudą, jest to propozycja wobec odreagowania szkolnej frustracji. Tak bogata oferta wyjazdowa i poznawania naszego miasta jest propozycją odciągnięcia dzieci od nadmiernego podjadania słodyczy, spożywania napojów energetyzujących, uzależnień behawioralnych, a w konsekwencji używek, narkotyków i alkoholu. W ramach wydarzeń jednodniowych przeprowadzane będą pogadanki wskazujące negatywne skutki uzależnień oraz uświadamiające w podejmowaniu dobrych wyborów dla naszego zdrowia fizycznego oraz psychicznego, profilaktyki przeciwdziałającej zachowaniom ryzykownym.

Rodzice dzieci biorących udział w wydarzeniach Wrocławskiej Wakacyjnej Przygody 2021 przekazali opinie i oceny w formie komentarzy na fbkomentarze można zobaczyć tutaj – klik. Cieszymy się, że doceniacie Państwo wartości merytoryczną, organizacyjną i edukacyjną prowadzonych  przez nas wycieczek. Dziękujemy też dzieciom za najwyższe oceny, które wystawiły „Zakochaj się w Polsce” w formie prostych formularzy ewaluacyjnych. Wspaniale, że z każdego wyjazdu dzieci przywoziły moc wrażeń oraz pozytywnych emocji.

W tym roku również dzięki dotacji Gminy Wrocław przygotowaliśmy wycieczki krajoznawcze i spacery po Wrocławiu.  Wycieczki sprzyjają poznawaniu walorów kulturowych i krajobrazowych własnego regionu – Dolnego Śląska, charakteryzuje je bogaty program, są prowadzone przez zawodowych przewodników i krajoznawców.

Do udziału zapraszamy dzieci ciekawe świata, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Aktywne formy zwiedzania, oferta działań zachęcają do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, dociekania i obserwacji na naszym szlaku, rozwijają wyobraźnię oraz spostrzegawczość uczestników.

 

Wycieczki krajoznawcze

W najmłodszym wieku dzieci poznają najbliższe otoczenie domu, okolicę, która sąsiaduje z miejscem ich zamieszkania. W wieku szkolnym przybliżamy dzieciom i młodzieży najważniejsze atrakcje turystyczne regionu i Ojczyzny, które powinny utożsamiać z miejscem, w którym żyją, rozpoznawać i zrozumieć ich znaczenie na tle historii Polski.

Wycieczki cechuje bogaty, zróżnicowany program, sposób prowadzenia pozwala zaangażować i skupić uwagę uczestników na wielu akcentach tematycznych, które dostrzegamy w otaczającej przestrzeni, jest dostosowany do wieku i percepcji dzieci, rozwija umiejętność postrzegania, wyobraźni, kojarzenia faktów i koncentracji. Przybliżamy dzieciom najważniejsze atrakcje turystyczne, wycieczki sprzyjają poznawaniu walorów kulturowych i krajobrazowych Dolnego Śląska – regionu, który dzieci powinny utożsamiać z miejscem, w którym żyją i mieszkają. Charakterystyka krajoznawcza sprowadza i łączy treści z wiedzą zdobytą w szkole, umożliwiając wykorzystanie jej w praktyce. Dzieci doświadczają zjawisk, o których uczą się na lekcjach w obszarze geografii, botaniki, zjawisk fizycznych, elementów historii, odwołania do języka polskiego, podstaw architektury – tu uczą się przez poznawanie. Na wycieczkach nie brakuje akcentów relaksacyjnych, zabaw grupowych, form aktywności ruchowej, działań rozwijających uzdolnienia. Wycieczki są prowadzone przez członków stowarzyszenia, zawodowych licencjonowanych przewodników i pasjonatów krajoznawstwa, równocześnie pedagogów – nauczycieli.

Czas trwania 8-9 godzin od 8.00 do 17.00, miejsce spotkań – startu jest umawiane na bieżąco.

 

Spacery po Wrocławiu

Do udziału zapraszamy dzieci  ciekawe świata, poszukujące, chcące rozwijać swoje zainteresowania. Aktywne formy zwiedzania, oferta spacerów zachęcają dzieci do samodzielnego dociekania i obserwacji na naszym szlaku. Dzieląc się swoją pasją chcemy stworzyć możliwość poznawania atrakcji turystycznych Wrocławia, wrocławskich zabytków, odwiedzamy muzea, wskazujemy najprostsze elementy architektury, odkrywamy sztukę w przestrzeni miejskiej, przywołujemy  wydarzenia z przeszłości miasta.  Odkrywamy  miejsca niedostępne na co dzień, związane z życiem miasta czy ciekawymi zajęciami Wrocławian. Nasze spotkania to odwołania do lokalnych  tradycji, poznawanie walorów kulturowych i doświadczanie tożsamości wrocławskiej, uczymy się  topografii, dzieci poznają nowe umiejętności i treści wzbogacających wiedzę szkolną.

Uczestnicy rozwijają wyobraźnię i spostrzegawczość, kształtują umiejętność twórczego myślenia. Spacery uzupełniają rebusy, zagadki, odgadywanie znaczeń, karty pracy. Uczymy się i poznajemy przez doświadczanie, uczestnicy biorą aktywny udział w poznawaniu Wrocławia, kształtując tym samym lokalną tożsamość i identyfikację z miejscem. W ramach spacerów angażujemy swój potencjał przewodnicki i warsztat dydaktyczny.

Czas trwania 6-7 godzin od godz. 9.00 do 16.00, miejsce spotkań – startu jest umawiane na bieżąco.

 

Zasady zachowania się dzieci podczas wycieczek po Wrocławiu i wyjazdów terenowych – Uczestnicy zobowiązani są do:

1 zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, aby nie utrudniać pozostałym uczestnikom wycieczki korzystania z atrakcji, wartości edukacyjnych i rekreacyjnych wycieczek

2 stosowania się do poleceń przewodników, starań i pracy nad własną koncentracją i słuchania prowadzących

3 kulturalnego odnoszenia się do rówieśników, uczestników wycieczki, rodzeństwa – o ile bierze udział w wydarzeniu

4 nie oddalania się od grupy bez wyraźnego zezwolenia przewodnika

5 zachowania ostrożności na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo

6 dbanie o czystość w miejscach, w których przebywają, wykazania postawy troski wobec przyrody – nie niszczenia zieleni, zachowanie ciszy w lesie i na trasach naszych spacerów

 

Cele realizowane w ramach wydarzeń:

 1. Rozwój zainteresowań i pasji uczestników;
 2. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego, aktywności fizycznej;
 3. Kształtowanie lokalnej tożsamości dzieci mieszkających we Wrocławiu, wzmacnianie identyfikacji z miejscem, poznawanie Wrocławia – miasta, w którym mieszkam i swojego regionu – Dolnego Śląska, odkrywanie wrocławskich i najbliższych regionalnych zabytków, zespołów architektury, fragmentów przestrzeni miejskiej, przybliżanie wartości kulturowych, sztuki, kultury ludowej, nawiązywanie do wydarzeń z historii i przeszłości miasta, regionu, odkrywanie walorów przyrodniczych, sieci hydrograficzej i prostych budowli inżynierii wodnej, określanie form ukształtowania terenu, poznawanie zajęć – zawodów wykonywanych przez osoby spotkane na naszych trasach, rozpoznawanie atrakcji turystycznych;
 4. Podkreślenie znaczenia zasobów natury dla człowieka, kreowanie postaw troski o czyste środowisko, zachowań ekologicznych;
 5. Rozwój umiejętności i cech osobowych – twórczego myślenia, współpracy w grupie, obserwacji, spostrzegawczości, koncentracji, ponadto umiejętności słuchania, panowania nad emocjami;
 6. Rozbudzanie świadomości i potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów – sposobu spędzania czasu wolnego, poznawanie form aktywności poza obowiązkami szkolnymi, sposobów rekreacji, wyborów decydujących o naszym zdrowiu – stosowaniu używek, rodzaju spożywanych produktów;
 7. Uświadamianie, że zainteresowania, pasje, turystyka, ruch, rekreacja są drogą do pokonywania sytuacji kryzysowych – ograniczania napięcia, stresu, poczuciu odrzucenia, samotności czy uzależnień.
 8. Zastosowanie, łączenie w rzeczywistej przestrzeni wiedzy zdobytej w szkole, odniesienie do otaczającego świata, zaangażowanie treści z podstawy programowej edukacji szkolnej na trasie krajoznawczej.

Zgłoszenia proszę kierować na sms tel 604 94 89 81 po uprzednim przeczytaniu i akceptacji  zasad, do których winny stosować się dzieci na wycieczkach.

Proszę podać imię i nazwisko dziecka, wiek, nr telefonu kontaktowy do rodzica oraz potwierdzić  „zapoznaliśmy się”.

 

Wycieczki Krajoznawcze

 1. 19.07 Na szlakach Wzgórz Strzelińskich
 2. 21.07 Dolina Bystrzycy
 3. 25.07 Dolina Baryczy
 4. 26.07 Wzgórza Trzebnickie /W Krainie Wygasłych Wulkanów
 5. 28.07. U stóp Masywu Ślęży

 

Spacer z przewodnikiem po Wrocławiu  lipiec

14 lipca – Park szczytnicki –  Tereny Wystawowe – ze zwiedzaniem Hali Stulecia, pracownia kowala artystycznego z pokazem pracy – spotkanie z mistrzem rzemiosła artystycznego w zakresie kowalstwa, bulwary nadodrzańskie, przejazd Polinką.

 

Pozostałe spacery będą planowane na bieżąco

 1. Wrocław na Wyspach
 2. Szlak Odry
 3. Tajemnice Wrocławskiego Rynku
 4. Tramwajem po Wrocławiu

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zakochajsiewpolsce.org&set=a.1543994062612975

https://www.facebook.com/zakochajsiewpolsce.org/photos/pcb.1556586774687037/1556579621354419/

https://www.facebook.com/zakochajsiewpolsce.org/photos/pcb.1543966449282403/1543960779282970/

https://www.facebook.com/zakochajsiewpolsce.org/photos/pcb.1680771965601850/1680762295602817/

Galeria