Z nurtem Nysy Kłodzkiej i Bystrzycy Dusznickiej przez Ziemię Kłodzką

Z nurtem Nysy Kłodzkiej i Bystrzycy Dusznickiej przez Ziemię Kłodzką   17 października 2021

Trasa: Przełom Bardzki – Bardo Śląskie  sanktuarium – Figura Matki Bożej Bardzkiej z XI wieku – Fabryka Bardzkie Pierniki – Lewin Kłodzki – sala pamięci Violetty Willas – ruiny zamku Homole – Duszniki Zdrój : Młyn Papierniczy – uzdrowisko – rezerwat przyrody Torfowisko pod Zieleńcem – szlak pieszy – Opcjonalnie pałac Ławica i Park Miniatur Minieuroland

 

Przełom Bardzki to środkowy, najbardziej malowniczy odcinek Nysy Kłodzkiej o długości 14 km pomiędzy Ławicą a Bardem. Ze względu na swój urok i historię powstania przełom ten nazywany jest Cudem Sudetów. Rzeka w tym miejscu przecina Góry Bardzkie kilkoma meandrami, tworząc tzw. przełom antecedentny. Geneza powstania przełomu w okolicach Barda wiąże się z erozją rzeki, która tworzyła sobie drogę wraz ze wznoszeniem się okolicznych Gór Bardzkich.

„Bardzkie Pierniki – Fabryka”  Przyjmuje się, że to pielgrzymi przybywający od wieków do Barda musieli się też posilać i tak rozwinęło się w Bardzie piekarnictwo, w tym sztuka tworzenia pierników. Przed drugą wojną światową w Bardzie było siedem piernikarni. dawały zatrudnienie, kształciły czeladników, organizowały egzaminy czeladnicze.  Całe to unikatowe bogactwo odebrała Bardu II wojna światowa, po czym przywraca je nowa inicjatywa. Lokalną tradycję wskrzesiła Pani Magdalena Topolanek, podjęła się przedsięwzięcia pod nazwą „Bardzkie Pierniki – Fabryka” . Pierniki znów wróciły do Barda, w miejscu, gdzie w 1842 r. Robert Gerlich powołał do istnienia piernikarnię. W 1919 roku zostawił sobie restaurację i kawiarnię, zaś piernikarnię sprzedał swojemu siostrzeńcowi Maxowi Prause. Bardzkie pierniki rozsyłane były nie tylko po Europie, ale także na inne kontynenty.

Będziemy mówić o piernikach kosztując piernika i pierniczków. Spotkanie z właścicielką piernikarni „Bardzkie Pierniki – Fabryka” Panią Magdaleną Topolanek .

Bazylika i klasztor w Bardzie Śląskim Cudowna Figurka Matki Bożej Bardzkiej – Strażniczki Wiary Świętej – jest najcenniejszym zabytkiem Barda. To tzw. Madonna Tronująca, znajduje się w centralnej części ołtarza głównego bazyliki, jest wyeksponowana w szklanej gablocie powyżej tabernakulum.

Czas powstania rzeźby datuje się na 1011 rok +\- 26 lat. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jest to najstarsza drewniana rzeźba religijna w Polsce. Figurkę Matki Bożej Bardzkiej zdejmuje się z ołtarza i podaje pielgrzymom do adoracji w bliskiej odległości. Specjalnie dla nas będzie możliwość zobaczenia figury Matki Bożej z bliska, na wyciągnięcie ręki.

Obecna świątynia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiona została na przełomie XVII i XVIII wieku przez prowadzących tutejszą parafię cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. Przy kościele wznosi się pocysterski barokowy klasztor zbudowany w latach 1712-1716 w miejscu dawnej drewnianej budowli.

Oprócz Cudownej Figurki Matki Bożej Bardzkiej – najstarszej drewnianej, romańskiej rzeźby na Dolnym Śląsku, na uwagę zasługuje bogato rzeźbiona barokowa ambona, organy, a także obrazy autorstwa największego malarza śląskiego baroku Michała Willmanna w ołtarzu głównym i dwóch ołtarzach bocznych.

Położenie Barda na ważnym trakcie handlowym wiodącym z Czech do Polski sprawiło, iż przez wieki przebiegał tędy główny szlak komunikacyjny, łączący stolicę Dolnego Śląska z Czeską Pragą i Wiedniem – Most kamienny z XVI wieku w Bardzie Śląskim

Lewin Kłodzki – zurbanizowana wieś z zachowanym średniowiecznym miejskim układem przestrzennym i miasteczkową zabudową z charakterystycznym dla miejscowości kamiennym  wiaduktem kolejowym z 1903 roku o wysokości 27m, wybitne dla tego czasu dzieło ińżynieryjno-architektoniczne.  Z Lewinem związana była znana piosenkarka Violetta Villas – zwiedzania izby pamięci poświęconej artystce.

 

Ruiny zamku Homole położone między Dusznikami a Lewinem Kłodzkim na Wzgórzach Lewińskich, to jedne z trzech zachowanych na terenie Ziemi Kłodzkiej ruin niewielkich, średniowiecznych zamków, obok zamków Karpień i Szczerba, tu zachowały się  pozostałości donżonu i nieliczne fragmenty murów – nowa atrakcja turystyczna. .

 

Duszniki Zdrój – jedno z najstarszych uzdrowisk w Sudetach położone nad Bystrzycą Dusznicką w obniżeniu Dusznik.

Rynek zabudowany renesansowymi i barokowymi kamieniczkami z XVI-XVIII wieku , kolumna maryjna, kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z cennym barokowym, bogato zdobionym rzeźbą  figuralną ołtarzem Czternastu Wspomożycieli, oryginalna ambona w kształcie wieloryba

Uzdrowisko z Parkiem Zdrojowym – -sanatoria, Zakład Przyrodoleczniczy, Dom Zdrojowy, pijalnia wód mineralnych należące do Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. Dworek Fryderyka Chopina z salą koncertową, w której w 1826 roku młody kompozytor dał dwa publiczne koncerty na cele dobroczynne. Przed teatrem pomnik F. Chopina.

Funkcja uzdrowiskowa, turystyczna, centrum sportów zimowych, ośrodek turystyki górskiej. Duszniki są miejscem dorocznych sierpniowych Festiwali Chopinowskich. Spacer po uzdrowisku

 

Muzeum papiernictwa – Zabytkowy Młyn Papierniczy z XVI wieku, jeden z nielicznych tego rodzaju w Europie, obecnie produkuje papier czerpany wg starej technologii, w muzeum możemy poznać dzieje papiernictwa na świecie i w Polsce, początki wyrobu papieru na Śląsku, bogatą kolekcję znaków wodnych, starych druków i innych osobliwości papierniczych; prezentacja gatunków roślin uprawianych w papiernictwie; urządzenia i maszyny wykorzystywane w ręcznej produkcji papieru, pokaz czerpania papieru.

 

Papiernia w  Dusznikach-Zdroju jest zespołem architektonicznym składającym się z trzech całkowicie odmiennych części: budynku mieszkalno-produkcyjnego z  suszarnią na poddaszu, budynku suszarni powstałego na zrębie innej, starszej budowli, oraz wielobocznego pawilonu wejściowego.

 

Unikatowy zabytek techniki, jeden ze 113 Pomników Historii w Polsce  to zaszczytne miano przysługuje najcenniejszym dla kultury narodowej zabytkom, a jest nadawane po długotrwałej i wnikliwej procedurze, której celem jest określenie właściwego znaczenia obiektu.

 

Rezerwat „Torfowisko pod Zieleńcem”  Torfowisko położone jest na zachodnim zboczu Bieśca w Górach Bystrzyckich na wysokości ok. 750-770 m n.p.m. Szacuje się że wiek torfowiska to około 7600 lat i stanowi relikt epoki lodowcowej, warstwa torfu sięga tu od 3,5 do nawet 9 m głębokości.

Powierzchnia  270 ha tworzą dwie misy: „Topielisko” i „Czarne Bagno”, przy czym rezerwat przyrody obejmuje Topielisko i tylko fragment Czarnego Bagna, częściowo zamarłego wskutek drenowania. Na kępach poprzedzielanych oczkami wodnymi rośnie bogata roślinność torfowiskowa.

Rezerwat „Torfowisko pod Zieleńcem”  Obejmuje torfowisko wysokie z bogatą i charakterystyczną dla tego rodzaju zespołów roślinnością oraz ze stanowiskiem reliktowym brzozy niskiej. Torfowisko przypomina krajobraz charakterystyczny dla formacji tundrowej. Rezerwat podlega ochronie ścisłej

 

Na terenie rezerwatu wśród licznych gatunków roślin spotkamy tu m.in.: trzy odmiany rosiczki, wełniankę, brzozę karłowatą (którą znajdziemy w zaledwie 3 miejscach w Polsce), mchy torfowce, turzycę pospolitą, borówkę bagienną, żurawinę błotną, bagnicę torfową.

 

Trasa o charakterze spacerowym, choć o cechach szlaku górskiego – czas przejścia 20 min Torfowisko pod Zieleńcem warte jest odwiedzenia o każdej porze roku – także jesienią. Tutejszy krajobraz bywa porównywany do tajgi syberyjskiej, tundry arktycznej, a nawet do wyglądu Europy z czasów panowania lodowca. Surowość tego obszaru widoczna jest zwłaszcza teraz –  jesienią

 

Wyjazd  godzina 7.00 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej

Koszt 130 zł  opieka przewodnicka, transport autokarem

Dodatkowo wstępy we własnym zakresie 50 zł, koszt posiłku, kawa

Wpłaty uczestników na konto maksymalnie do 8 września 2021.

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

Państwo, którzy chcą ubezpieczyć się w ramach NNW  powinni uczynić to samodzielnie u wybranego ubezpieczyciela na wskazany dzień wyjazdowy. Ubezpieczeniem jesteście Państwo objęci tylko w pojeździe.

Uczestnicy wycieczki powinni zadbać o wygodne buty z przeznaczeniem na wędrówek po szlakach górskich. Zaplanowana trasa nie jest trudna, z minimalnym przewyższeniem, do przejścia dla przeciętnego turysty – dojście do Rezerwatu  Torfowisko pod Zieleńcem

 

Opcjonalnie

Pałac Ławica obiekt z początku XIX wieku wybudowany w stylu szwajcarskiej willi. Jest częścią pięknego, zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego, którego historia sięga aż XVIII wieku.  Ostatecznie został przebudowany na zlecenie ówczesnego właściciela – Rudolpha Schöllera w stylu neorenesansowym.  Na uwagę zasługuje również wyjątkowy Folwark Dworski – zespół dawnych zabudowań gospodarczych.

Park Miniatur Minieuroland to popularna atrakcja turystyczna znajdująca się w Kłodzku. Stworzony z wielką dbałością, kompleks rekreacyjny w szybkim czasie wpisał się w grupę atrakcji turystycznych Kotliny Kłodzkiej. Park rozproszony jest na obszarze dwóch hektarów, ale alejki, liczne ławki, piękno otaczającej roślinności sprzyjają spacerom i są miejscem do odpoczynku.

W Minieurolandzie można podziwiać ponad 40 makiet najznamienitszych budowli z Dolnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej, Europy oraz ze świata. Wszystko to znajduje się w otoczeniu pięknego ogrodu, obfitego w tysiące unikatowych gatunków drzew i krzewów. Miniatury przedstawione są w skali 1:25 z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. Z troski o wysoką jakość można tu zobaczyć również makiety, dla których zastosowano inną skalę. Wszystko po to, aby wyglądały one jak najbardziej atrakcyjnie dla odwiedzających. Takimi wyjątkami są: Twierdza Kłodzko i Fontanna di Trevi. Kłodzką Twierdzę wykonano w skali 1:50, dzięki czemu goście mogą zobaczyć tą olbrzymią budowlę obronną „z lotu ptaka”. W przypadku Fontanny di Trevi wykonano w skali 1:8, aby każdy, nie wysilając wzroku, mógł zobaczyć najdrobniejsze szczegóły.

Makiety wykonywane są ręcznie przez zespół modelarzy, rzeźbiarzy oraz grafików. Nie jest tu używana tak popularna w obecnych czasach technika druku 3D. Dzięki temu makiety zachowują swoją wyjątkowość i stają się prawdziwymi dziełami sztuki.

Galeria wyjazdu