Księstwo Jaworskie – Pogórze Kaczawskie 24 marca 2024

Warmątowice Sienkiewiczowskie, Jawor, Sędziszowa,  Świerzawa, Lubiechowa

Góry i Pogórze Kaczawskie – nazywane są Krainą Wygasłych Wulkanów, to obszar niezwykle malowniczy, różnorodny, niedotknięty przez masową turystykę, w bliskość przyrody ożywionej i nieożywionej, widoczne niezwykłe ślady obecności wulkanizmu – stożki wygasłych wulkanów, na wielu zboczach widać wystające skały, skalne organy, ostre stożki, pozostałości resztek kominów wulkanicznych. Taki charakter mają Ostrzyca,Górzec, Grodziec, Wilcza Góra, Czartowska Skała, Wielisławka oraz Małe Organy Myśliborskie. Pasmo to także budują (okrywają) skały osadowe powstałe podczas kolejnych zalewów morskich w okresie paleozoiku i przeobrażone podczas ruchów górotwórczych w późniejszych epokach geologicznych.

Warmątowice Sienkiewiczowskie – rezydencja wzniesiona na początku XVII wieku – pierwotnie jako renesansowy dwór obronny, w połowie XVIII wieku dwór przekształcono w barokowy pałac, na dzisiejszą nazwę majątku i miejscowości miał wpływ epizod z życia właściciela Alfreda von Olszewskiego, który rozpoczął  poszukiwania swych polskich korzeni po przeczytaniu powieści Henryka Sienkiewicza. Z majątkiem związany jest niezwykły testament właściciela.

Jawor – Kościół Pokoju  pw. Ducha świętego jest największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych w Europie, w roku 2001 został  wpisany na listę obiektów światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Kościoły Pokoju powstały w II poł. XVII wieku w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), gdy naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy. Wybudowano trzy takie kościoły: w Głogowie, Jaworze oraz Świdnicy. Do dzisiaj przetrwały dwa, natomiast  kościół w Głogowie spłonął w pożarze wywołanym od uderzeniem pioruna.

Cesarska zgoda na budowę Kościołów Pokoju obwarowana była dodatkowymi ograniczeniami: budowle miały być wzniesione jedynie z materiałów nietrwałych (drewno, słoma, glina, piasek), kościoły mogły być wybudowane jedynie poza granicami miasta, nie dalej jednak niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich.

W Jaworze zobaczymy jeszcze Rynek, Ratusz, salę Teatru Miejskiego (należy do najpiękniejszych na Dolnym Śląsku), Zamek Piastowski, dawny zespół klasztorny franciszkanek.

Miasto słynie także z Międzynarodowych Targów Chleba odbywających się corocznie we wrześniu. Tradycję wypieku chleba podtrzymuje w powiecie wiele gospodarstw.

Świerzawa – Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie jest jednym z najstarszych zachowanych kościołów romańskich na Śląsku. Zbudowany w I połowie  XIII wieku, z dobudowaną gotycką wieżą. W czasie prac konserwatorskich odkryto na ścianach absydy w części prezbiterialnej aż 5 warstw malowideł ściennych. Najstarsza warstwa to unikatowe w skali Europy, pochodzące z końca XIII wieku freski związane z symboliką tzw. Drzewa Życia. Malowidła z XIV i z XV wieku opowiadają Legendę św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz sceny Sądu Ostatecznego. We wnętrzu kościoła oprócz fresków znajdują się pozostałości dawnego gotyckiego, renesansowego i barokowego wystroju.

Lubiechowa – wieś łańcuchowa, pierwotnie  dobra rycerskie, w XVI wieku właścicielem stali się von Zedlitzowie, gotycki kościół pw. św Piotra i Pawła – całopostaciowe nagrobki z XVI-XVII wieku członków rodziny von Zedlitzów,  dwór z XVIII wieku, przebudowany na począku XIX wieku będący niegdyś rezydencją Kaspara von Zedlitza , służył także luteranom jako miejsce odprawiania nabożeństw, przetrwały oficyny dworskie , budynek zarządcy majątku i park podworski

Pałac Lubiechowa – hotel – obecnie zrewitalizowany zespół podworski, własność prywatna, zwiedzamy

Drugą atrakcją w Lubiechowie będzie spotkanie z hodowcą i ze zwierzętami  Lubiechowskie alpaki

Spacer 

Sędziszowa – Góra Wielisławka – pomnik przyrody Organy Wielisławskie nad Kaczawą. Miejsce przyciąga niezwykłymi formami ciosu ryolitowego (skała wylewna częściowo skrystalizowana) o czerwonej barwie ułożone w kształcie wachlarza  – tzw. skalne organy – odsłonięcie skał czopu komina wulkanicznego – magmy (lawy) zastygłej w kominie wulkanicznym. Swoje istnienie zawdzięczają permskiemu wulkani­zmowi sprzed 300-250 mln lat.

lub

Czartowska Skała to położony w samym sercu Krainy Wygasłych Wulkanów wulkaniczny komin, dziś stanowi malownicze stożkowate wzgórze bazaltowe. Jest on pozostałością po wulkanie tarczowym, który w trzeciorzędzie pokrywał pobliskie tereny bazaltową lawą. Obecnie jest to pomnik przyrody z doskonale widoczną wyraźną słupową oddzielnością bazaltu.

Pozostałe możliwe  punkty o charakterze krajoznawczym na trasie Dobków, Podgórki, Słup

 

WYJAZD:  godzina 7.15 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej, powrót około godz. -20.30

Koszt uczestnictwa 160 zł – przejazd mikrobusem, praca przewodnika, ubezpieczenie NNW – potwierdzeniem udziału jest wpływ środków na

konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721  Przelew powinien wpłynąć na konto najpóźniej do wtorku przed wyjazdem 19 marca

koszty wstępów

obiad – Państwo, którzy nie zgadzają się na wspólne zamawiany posiłek proszę o indywidualną informację

Prosimy zapoznać z zasadami udziału w wydarzeniach odpłatnych  Zakochaj się w Polsce – do pobrania tutaj.

Galeria