Nieznane Miejsca Dolnego Śląska – Wzgórza Włodzickie 13 czerwca 2021

Trasa: Nowa Ruda – Wzgórza Włodzickie – Ścnawka Górna /Zamek Sarny – Kamieniec Kłodzki – Piszkowice – Wambierzyce – Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej

 

Nowa Ruda – Rynek, Ratusz, Biała Lokomotywa, miejsca związane z noblistką Olgą Tokarczuk, trasa spacerowa nad Włodzicą, neogotycki kościół parafialny pw. św Mikołaja projektu Josepha Ebersa architekta związanego z Wrocławiem, miejsce pamięci katastrof górniczych.

 

Wzgórza Włodzickie – pasmo wzniesień położonych na południe od Nowej Rudy / północo-zachodnia część Kotliny Kłodzkiej – Góra św Anny wspaniały punkt widokowy, rozległa panorama całych Sudetów Środkowych, kamienna wieża widokowa z 1911 roku odrestaurowana w 2014r., kaplica św Anny, miejsce kultu religijnego i cel pielgrzymek.

Godzinna  trasa spacerowa dla każdego po Wzgórzach Włodzickich, schodzimy trasą turystyczną w dół po znakach żółtych do Ścinawki Górnej

 

Ścinawka Górna – przysiółek Sarny – dziś nazywany Zamkiem Sarny (Schloss Scharfeneck)

Zespół folwarczny – dwór, budynki gospodarskie, barokowy spichlerz, oficyna mieszkalna, budynek bramny, kaplica, zabytkowy park, letni dwór.

Położone w dolinie rzeki Ścinawki cenny architektonicznie kompleks pałacowo-folwarczny. Przez większość swojego udokumentowanego istnienia założenie należało do zamożnej rodziny hrabiów von Götzen, z której wywodziło się wielu Starostów Kłodzkich. To na Zamku Scharfeneck w 1866 r. urodził się Gustaw Adolf hr. Götzen, późniejszy kolonialny gubernator Niemieckiej Afryki Wschodniej.

 

Götzenowie doprowadzili Scharfeneck do rozkwitu, rozbudowując rezydencję, dobudowując pałac letni jak i w XVIII wieku Kaplicę św. Jana Nepomucena, bogato ją dekorując polichromią. Kaplica Jana Nepomucena – nazywana dolnośląska kaplica sykstyńska – dzieło sztuki barokowej z lat 20. XVIII wieku. Ta sama rodzina, w tym samym czasie ufundowała kościół parafialny, dziś w randze bazyliki mniejszej w Wambierzycach.

 

Zespół folwarczny –  pierwszym obiektem jaki wzniesiono na stromym brzegu Ścinawki była średniowieczna wieża rycerska, później w 1590 roku Fabian von Reichenbach ufundował ufortyfikowany renesansowy dwór obronny. Następnie w 1661 roku majątek znalazł się w rękach  hrabiego Johanna Georga von Gotzena, stając się siedzibą arystokratycznego rodu. Ów  renesansowy dwór został rozbudowany w drugiej połowie XVII wieku, powstały też nowe obiekty gospodarskie. Koleje przebudowy miały miejsce już w XVIII wieku w charakterze barokowym. Rezydencja była wtedy jedną z najbardziej okazałych siedzib rodowych w Kotlinie Kłodzkiej. Najcenniejszym obiektem w zespole jest wspomniany dwór, do którego w 1730 roku  hrabia Franciszek Antoni Götzen dobudował wieżę przykrytą barokowym hełmem oraz Kaplicę Św. Jana Nepomucena, bogato zdobioną freskami Johanna Franza Hoffmanna przedstawiającymi sceny z życia i męczeńskiej śmierci św. Jana Nepomucena, Iluzjonistyczna polichromia tematycznie związana z patronem kaplicy i rodem von Gotzenów do dziś zapiera dech w piersiach, a dzięki niej  kaplica nosi miano dolnośląskiej kaplicy sykstyńskiej.

 

Po 1945 r. i po przemianowaniu Scharfeneck na Sarny zespół stał się własnością Skarbu Państwa. Po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych obiekt bardzo podupadł, stając na skraju zawalenia. Od początku 2014 r. znajduje się w posiadaniu fundacji założonej przez trzy osoby prywatne i jest w trakcie obliczonej na ok. 20 lat rewitalizacji.

 

Pałac Piszkowice –  barokowy pałac wzniesiony prawdopodobnie na dawnych  fundamentach dawnego renesansowego dworu. Właścicielem majątku aż do początku XIX wieku była rodzina von Haugwitzów, pałac położony w kaskadowym ogrodzie, na wzgórzu. Z końcem XIX wieku stał się własnością wrocławskiego bankiera  Eichborna. Dzięki ówczesnym właścicielom obiekt odzyskał barokowy blask. Spacer

 

Pałac Kamieniec – z końcem XVIII wieku Hrabia von Hartig, ówczesny właściciel dóbr kamienieckich, wzniósł niewielki barokowy pałac. Budynek powstał na planie prostokąta z wysuniętymi ryzalitami, został przykryty mansardowym dachem. Pałac i przypałacowy ogród powrócił do swojego historycznego wyglądu dzięki nowym właścicielom obiektu, a dzisiaj przyjmuje gości hotelowych oczekujących wypoczynku w prawdziwie domowej atmosferze i w otoczeniu przyrody oraz malowniczych krajobrazów Kotliny Kłodzkiej. Spacer.

 

Wyjazd 13  czerwca  godzina 7.00 Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Poczty Głównej 

Koszt 130 zł  (opieka przewodnicka, transport autokarem, NNW)

Wpłata na konto 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721  do 8 czerwca

 

Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce

Kontakt przewodnik Anna Zwiech tel. 604 94 89 81

przewodnik@annatour.pl

Galeria wyjazdu