Wakacyjna przygoda – Moje miasto, Mój region

Wakacyjna przygoda 2021 – Moje miasto, Mój region

Oferta letniego wypoczynku dla dzieci

Wycieczki krajoznawcze i Spacery po Wrocławiu

 

Projekt realizowany ze środków Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

dla dzieci w wieku 8-13 lat

 

 

I Wycieczki Krajoznawcze:

1  Na Wzgórzach Trzebnickich

Muzeum Ludowe u Kowalskich – zwiedzanie muzeum, śpiew ludowy z Marianem Kowalskim, Trzebnica: spacer po parku archeologicznym na Winnej – Górze wzniesieniu na głównym grzbiecie Wzgórz Trzebnickich (warstwy lessowe, geograficzne ślady działalności lądolodu, odkrycia najstarszych śladów osadnictwa ludzkiego: flory i fauny plejstoceńskiej), wieża widokowa na ścieżce archeologicznej. Spacer po Trzebnicy – Kocia Ścieżka – dzieci odnajdują rzeźby kotków, usytuowanych w ważnych i ciekawych dla miasta miejscach, w tym pocysterski klasztorem i sanktuarium św. Jadwigi, odwołanie do okresu piastowskiego w historii Wrocławia, zwrócenie uwagi na proste detale architektoniczne i styl wystroju trzebnickiej bazyliki powiązanie z elementami sztuki.

 

  1. U stóp Masywu Ślęży

Siedlimowice – zajęcia warsztatowe dla dzieci – wywodzący się co najmniej z  XVIII-wiecznej tradycji młyn wraz z zabudową towarzyszącą, bazujący na historycznej linii technologicznej, jeden z najlepiej zachowanych na Śląsku zespołów młyńskich należący do grupy zabytków techniki na Dolnym Śląsku, do dziś trwa tam produkcja mąki.  Zbiornik zaporowy w Mietkowie – przykład budowli hydrotechnicznej, znaczenie, funkcja, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej,  Masyw Ślęży – spacer szlakiem turystycznym – zespół przyrodniczo-krajobrazowy Skalna – znany fragment na zachodnich stokach masywu, charakteryzuje się największym nagromadzeniem formacji skalnych na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, spacer po Sobótce.

 

  1. W Dolinie Baryczy

Ruda Sułowska skansen – wystawa narzędzi i urządzeń związanych z gospodarką stawową, ciekawostki i atrakcje Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy architektura szachulcowej regionu milickiego, wiatrak koźlak. Obserwacja, rozpoznawanie ptaków wodno-błotnych w Rezerwacie Przyrody Stawy Milickie pod kierunkiem ornitologa – przyrodnika, ścieżka przyrodnicza w kompleksie Stawno, poznanie podstawowych zasad prowadzenia gospodarki hodowlanej karpi i innych ryb słodkowodnych, specyfiki pracy gospodarstwa rybackiego.  Krośnicka Kolej Wąskotorowa –przejazd, hodowla koników polskich, w miarę możliwości wizyta w jednym z gospodarstw sadowniczych.

 

  1. Na szlakach Wzgórz Strzelińskich

Muzeum Powozów w Galowicach – ekspozycja sań, karet i bryczek w zabytkowym budynku spichlerza – zwiedzanie wraz z zajęciami warsztatowymi. Strzelin – park skalny surowców eksploatowanych na terenie powiatu strzelińskiego (gra edukacyjna pt. „Znajdź granit strzeliński”), poszukiwanie kryształu górskiego w okolicach miasta – obszar bogaty w łupki kwarcytowe. Gromnik –  szlak turystyczny na najwyższe wzniesienie Wzgórz Strzelińskich, w czasach prehistorycznych wzgórze mogło być miejscem kultu pogańskiego, podobnie jak Ślęża. Z późniejszych czasów zachowały się ślady grodziska, wejście na wieżę widokową na Gromniku. Ciekawostki – atrakcje krajoznawcze na trasie przejazdu zaproponowane przez przewodnika, np. ambona wieloryba – wielkiej ryby w lokalnym kościele, czy najmniejsze uzdrowisko w Polsce, znaczenie wód mineralnych. Alternatywnie Arboretum w Wojsławicach, wieża widokowa w Kotowicach.

 

II Spacery po Wrocławiu

……………………………………….

Terminy wyjazdów i spacerów zostaną podane wkrótce

Wycieczki odbywają się w godzinach 8.00 – 16.00 z dojazdem do Wrocławia do godz. 17.00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Spacery do 5-6 godzin w granicach miasta.

Podczas wycieczki dzieci mają zapewniony obiad.

Zbiórka przed wyjazdem terenowym: Aleja Juliusza Słowackiego w pobliżu poczty Głównej

Zbiórki przed rozpoczęciem spacerów będą związany z przestrzenią,  w której będzie realizowany spacer

 

Przy zapisie dziecka na wycieczkę rodzice są zobowiązani określić stan zdrowia dziecka w momencie przed udziałem w wydarzeniu pod kątem epidemii COVID-19.  Rodzice proszeni są o oświadczenie – miejsce zamieszkania w granicach administracyjnych Wrocławia, potwierdzenie faktu, iż dziecko uczęszcza do szkoły we Wrocławiu.

Proszę o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail

Bieżące informacje na  https://www.fb.com/zakochajsiewpolsce.org/

 

Rezerwacja udziału: 604 94 89 81

Galeria wyjazdu